19-04-2017

Overlad ikke britiske Labour til partiets højrefløj.

Fløjkampen i britiske Labour mellem en højre -og venstrefløj har fået fornyet betydning med premierminister Theresa Mays udskrivning af valg til 8. juni 2017.

Nu får Labours venstrefløj chancen for at vise, at Labour står for et helt andet samfundssyn end de to borgerlige partier, de liberale demokrater og de konservative.

Partiets venstrefløj samlet omkring partiets leder Jeremy Corbyn bør ikke lytte til de mange kommentatorer i de borgerlige medier, som har travlt med at råde Corbyn til at skifte kurs -  og som er betalt for at nedgøre ham og hans politik.

Partiets højrefløj har allieret sig med den magtfulde borgerlige presse, som presser på for at få Corbyn til at føre en mere midtsøgende politik, som efter sigende vil give ham flere stemmer ved valget.

Corbyn bør ikke lytte til disse borgerlige sirener, som vil have ham til at opgive sin venstreorienterede grundholdning.

Corbyn og hans tilhængere vil være tilstrækkeligt stærke til ikke at give efter for partiets højrefløj og deres allierede i de borgerlige medier.

Corbyn må tage afstand fra de borgerliges Brexit - og overlade diskussionen til de herskende klasser i Storbritannien om, hvorledes de vil forholde sig til den Europæiske Union.

Labour skal fremføre sin egen holdning til EU. EU er ikke skabt som en organisation, der varetager lønarbejdernes interesser.

EU er et i bund og grund kapitalistisk foretagende, hvis formål er at fremme kapitalens interesser, ikke lønarbejdernes.

Frihandel og fri vareudveksling er ikke i arbejderklassens interesse, kun i kapitalens.

Labour må sammen med andre socialistiske partier i medlemslandene opbygge et økonomisk fællesskab, som bygger på andre værdier end EU’s kapitalistiske.

Holdningen til EU skal fremføres klart og tydeligt - uden slinger i valsen. Og ikke som hidtil halvhjertet og tvetydigt, som Corbyn - af nogle af sine rådgivere og ikke mindst fra partiets højrefløj - er blevet presset til.

Labour under Corbyn må angribe den konservative regering for den offentlige nedskæringspolitik, som er kendetegnende for borgerlige og socialdemokratiske regeringer og som viser, at de ikke ønsker at bevare velfærdsstaten i sin nuværende form, men ønsker at udhule - og i sidste instans at helt at afmontere den.

Corbyn må ikke bøje af for krav fra partiets højrefløj om en mere ”moderat” politik, som efter deres mening vil give Labour flere stemmer ved valget.

Hvis partiets højrefløj vil føre en mere ”moderat” (læs erhvervsvenlig) politik, må de bryde med partiet, stifte deres eget ”socialdemokratiske” midterparti og overlade Labour til Corbyn og venstrefløjen.

Et brud med partiets højrefløj vil ikke svække Labour, men derimod gøre Labour til et renlivet socialistisk parti, som vil være i stand til at føre arbejderpolitik - ikke middelklassepolitik.

Corbyn vil dermed have givet vælgerne et reelt alternativ til de to borgerlige partier.

 

Kilde: Niels Ivar Larsen: Britisk nyvalg udløser chok og frygt i Labour. Dagbladet Information, 19. april 2017.