23-02-2017

Mærkværdigt partnerskab i den græsk regering.

Næppe mange kan forestille sig, at Enhedslisten i Danmark skulle kunne danne regering med Dansk Folkeparti.

Det er ikke desto mindre det der er sket i Grækenland, hvor græske Syriza danner regering med et parti på den yderste højrefløj ANEL.

Regeringsleder er Alexis Tsipras, der ligesom flere af Enhedslistens ledende medlemmer har en fortid som stalinister i Danmarks Kommunistiske Parti. Tsipras var i sine yngre dage formand for ungdomsforbundet i det græske kommunistparti.

At det er kommet så vidt skyldes hovedsageligt, at det græske samfund siden 2009 har befundet sig i en dyb økonomisk og politisk krise, som har betydet, at de græske vælgere har mistet tilliden til de gamle partier.

Syriza har modigt nok under Tsipras’ ledelse påtaget sig den utaknemmelige opgave at føre Grækenland helskindet gennem krisen.

Der er ingen tvivl om, at den økonomiske krise er dybtgående. På alle målbare økonomiske parametre har den græske økonomi det rigtigt dårligt.

Således har landet pådraget sig en enorm stor gældsbyrde til sine tre långivere, IMF, ECB og private banker.

Grækenland lever således ikke op til Euro-zonens konvergenskrav om en stabil økonomi.

Måske ville Grækenland have fordel af at slippe ud af Eurozonen og derved slippe for EU’s skrappe krav til medlemskab.

Men mærkværdigt nok, ønsker Tsipras ikke Grækenland ud af EU, men ønsker fortsat græsk medlemskab og forbliven i Euro-zonen.

De tre kreditorer har stillet Grækenland stolen for døren: For at slippe ud sin bundløse gæld, skal den offentlige sektor slankes på alle mulige måder. Antallet af offentligt ansatte skal begrænses, offentligt ejede virksomheder skal om muligt afhændes til private investorer, offentlige ydelser skal beskæres kraftigt.

Den græske befolkning lider herunder - og social uro truer med at gøre landet endnu mere ustabilt.

Befolkningen har fuldstændigt mistet tilliden til det politiske system og søger ny løsninger på sine problemer.  

De politiske yderfløjene forstærkes - og midten svækkes. Ud af det græske parlaments 300 medlemmer har Syriza 149 (udbryderne fra Syriza Folkelig Enhed 25), Uafhængige grækere (ANEL) 13.

Til trods for at et flertal af vælgere stemte mod at opfylde kravene om tilbagebetaling af gæld - og de dermed forbundne krav om at slanke den offentlige sektor -, valgte Tsipras alligevel at forsætte dødsspiralen med accept af trojkaens ublu krav.

Tsipras forsatte tiggergang til kreditorerne om udsættelse af tilbagebetalingen og erhvervelse af ny lånsynes ingen ende at have.

Tsipras er som en lus mellem to negle. Overfor kreditorerne lover han bod og bedring, mens han ser sin befolkning lide økonomisk nød.

Forarmelsen af den græske befolkning tager til dag for dag - og landet er på vej mod status som et 3. verdens land.

Tsipras linedans vil ikke vare evigt. Spørgsmålet er så, hvem der står klar i kulissen.

Forhåbentligt bliver det ikke græske oberster - hjulpet af de græske fascister i Gyldent Daggry - som førhen har vist sig villige til at gribe magten.

Græske oberster greb magten i 1967 og havde den frem til 1974.  

De demokratiske kræfter har allerede spillet fallit og tilbyder ikke nogen løsning på Grækenlands problemer.  

En ting er helt sikkert: Tsipras ruster ikke den græske befolkning til at væbne sig mod en fascistisk magtovertagelse.

Tværtimod.

 

Kilder:

http://greece.greekreporter.com/2015/09/21/greek-elections-official-final-results/

http://www.keeptalkinggreece.com/2015/01/26/greek-elections-results-and-seat-distributions-by-99-9-counted/