16-02-2017

Statsejede Statens Serum Institut solgt for en slik til saudisk investor.

Under overskriften ”Bare rolig - der er ikke sket nogen skade” skrev jeg 21. juli 2016 på min blog:    

”Statens Seruminstitut (SSI) oprettedes i 1902 og har gennem årtier produceret vacciner mod invaliderende sygdomme som f.eks. kighoste difteri, polio og tuberkulose. 

Statens Serum Institut tilbød i 1950’erne en pakke til alle forældre med børn mod børnesygdomme som: polio, kopper, tuberkulose.

Vaccination af børn hørte med til datidens offentlige service i velfærdsstaten Danmark.

Nu står det mere sløjt til.

Statens Serum Institut er indtil videre en statsligt ejet virksomhed. Men når vore politikere ser på Instituttets driftsbudget ser de røde tal på bundlinjen.

Både i 2014 (134 mio. kr.) og 2015 (262 mio. kr.) var der underskud på driften. Og i december 2015 måtte Sundhedsministeriet anmode Folketingets finansudvalg om en tillægsbevilling på 159,2 mio. kr.

I marts 2014 mente daværende Sundhedsminister, socialdemokraten Nick Hækkerup at tiden var inde til, at staten skilte sig af med det underskudsgivende foretagende SSI - og det blev sat til salg til højst bydende.

Staten ville kun bibeholde en lille del af virksomheden - af hensyn til kommende epidemier og den slags.

Salgsprocessen er omgærdet med en vis mystik, da ingen af de involverede folketingspolitikere ønsker - eller må udtale sig.

Vi ved derfor ikke med sikkerhed, hvor langt processen er kommet. Men ifølge Berlingske Business fra 16. februar 2016 forlyder det, at en ”unavngiven kinesisk køber” skulle være inde i billedet.

Ifølge administrerende direktør i SSI Niels Strandberg Petersen er salget af den statsejede virksomhed ”en uhyre kompliceret proces, hvor der skal oprettes ny IT-systemer. Der er betydelige vanskeligheder ved at lukke det … Der skal nedskrives gæld, og de mange ansatte skal afvikles, og det er kostbart. SSI’s vaccinefabrikker beskæftiger ca. 400 medarbejdere.”

Den daværende socialdemokratiske sundhedsminister Nick Hækkerup sagde i marts 2014, at han var indstillet på at lukke vaccineproduktionen i Danmark, hvis den ikke kunne sælges, hvilket han allerede dengang, anså for at kunne blive vanskeligt.” (Berlingske Business, 16. februar 2016)”.

Ekstrabladet kunne lørdag 11. februar 2017 berette, at Folketingets finansudvalg nu har godkendt salget af Statens Seruminstitut for 15 millioner til det saudiarabiske familiedynasti, Aljomaih.

Ekstrabladet (her gengivet i Berlingske) oplyser, at ”familien med sheik Abdulaziz Hamad Aljomaih i spidsen tilhører den absolutte magtelite i det saudiske regime og skal nu under navnet AJ Vaccines producere vacciner på Statens Serum Instituts grund i København, herunder i 30 måneder til det danske børnevaccinationsprogram.

I familien Aljomaihs store portefølje af virksomheder findes også et medejerskab af sharia-investeringsbanken Arcapita, hvor man er den største aktionær, og siden opstarten i 1997 har haft bestyrelsesformandsposten.

På lønningslisten i banken er også den magtfulde muslimske præst Muhammed Taqi Usamani, der skal sikre alle investeringer lever op til sharia-forskrifterne.

Usamani har tidligere opfordret til boykot af Danmark under genoptrykningen af Muhammed-tegningerne og har desuden links til to organisationer i USA, der er tilknyttet Det Muslimske Broderskab.

Sharia-reglerne befaler, at banken skal donere store beløb til velgørende organisationer. Valget af organisationer sætter dog i den grad familien i et dårlig lys, afslører et fortroligt dokument fra 2005, Wikileaks har lækket.

Heri beskriver den tidligere amerikanske ambassadør i Bahrain William T. Monroe til sine overordnede i Washington, D.C., at han har informationer om, at Arcapita har doneret penge til Islamic Education Society, der promoverer den ultra-konservative salafist-ideologi, samt gruppen Al Islah, der hører under Det Muslimske Broderskab.

William T. Monroe skriver desuden:
'Vi er opmærksomme på bekymringer over, at Arcapitas rådgivere og ansatte har forbindelser til tvivlsomme organisationer.’

Ifølge sundhedsminister Ellen Trane Nørby(V) så har hun ikke kendt til forbindelsen mellem Det Muslimske Broderskab og Aljomaih.

Ministeren understreger desuden, at antallet af potentielle købere var stærkt begrænset.”

Udsalget af offentlig ejendom er et mantra for såvel socialdemokratiske som borgerlige politikere, som med fare for at lyde patriotisk - rask væk sælger ud af den ’nationale arv’ som Statens Serum Institut (SSI) må betegnes som.  

Hvis eneste potentielle køber var omtalte saudiske investor kunne flertallet i Folketingets finansudvalg måske - i det mindste - ikke have overvejet enten ikke at sælge SSI til den saudiske investor - eller at finde en anden køber.

Men penge lugter som bekendt ikke, og 15 millioner på statsbudgettets indtægtsside er da også en slags penge, selvom de ikke batter meget.

Hvis nogen skulle undre sig over det problematiske salg til en saudisk investor som Aljomaih, ligger salget pænt i tråd med den førte danske udenrigspolitik.

I tykt og tyndt følger dansk udenrigspolitik amerikansk støtte til Saudi-Arabien i det regionale opgør i Mellemøsten mellem Iran og Saudi-Arabien.

http://www.b.dk/nationalt/ny-vaccineejer-stoetter-det-muslimske-broderskab