09-02-2017

Man ligger som man har redt.

Boganmeldelse.

Joby Warrick: Sort flag. Historien om hvordan islamisk stats opstod. Lindhardt og Ringhof. 2016.

 

Journalist på det amerikanske dagblad Washington Post Joby Warrick har skrevet en levende fortælling om baggrunden for terrororganisationen Islamisk Stats opståen.

Lad det være sagt med det samme, dette er ikke rar læsning.

Joby Warricks bog kan læses som et langt anklageskrift mod de politikere, som i årevis har forsvaret invasionerne i de to krige i Afghanistan i 2001 og i Irak 2003.

Disse to misforståede og fejlslagne krige burde ikke have fundet sted og kunne være undgået, hvis verdens mægtigste mænd havde ønsket det.

USA og dets koalitionspartnere havde ikke behøvet at ødelægge et helt land som Afghanistan i jagten på en enkelt terrorist som Osama bin Laden og hans forholdsvis hjælpere i en træningslejr i Afghanistan.

En enkel præcisionsbombning af Al Qaedas træningslejr i Afghanistan havde været nok til at udrydde terrororganisationen.

I stedet fik man en årtier lang borgerkrig, som formodentlig ikke slutter i vores levetid.

Resultat er et land, som ikke har rejst sig af sin langvarige krigstilstand siden midt i 1970’erne.  

Jagten på Saddam Husseinsmasseødelæggelsesvåben” i Irak burde være afsluttet med FN’s våbeninspektørers manglende fund af ”masseødelæggelsesvåben”.

Den Internationale Forbryderdomstol burde stille alle ansvarlige politikere (og militærfolk) til ansvar for deres begåede krigshandlinger. Store som små forbrydere.

Stort set hele den vestlige imperialistiske verdens topledere kan gøres ansvarlige for de utallige krigsforbrydelser, som er begået i Afghanistan og Irak siden 2001.

Men ingen er indtil videre blevet hverken anklaget eller stillet for nogen domstol.

I nogle få lande er der blevet nedsat undersøgelseskommissioner, som har skullet undersøge det særdeles mangelfulde grundlag for de to krige.

I Danmark vil de ansvarlige (og indtil videre ikke-skyldige) topministre ikke en gang lade en undersøgelseskommission undersøge, om grundlaget var juridisk i orden.

Sikkert fordi de frygter, at det vil komme frem, at grundlaget absolut ikke var i orden.

Joby Warricks bog viser med al ønskelig tydelighed for det første, at initiativtagerne til disse to krige ikke havde grundlaget i orden til at indlede en storstilet krig mod to nationer i den ”3. verden”, som ikke havde gjort sig skyld i krigshandlinger mod andre lande, men som måske ”blot” husede terrorister.

Attentatet på de to tårne i New York 11. september 2001 kunne ikke i sig selv retfærdiggøre en total krig mod et helt land som Afghanistan og dets befolkning.

En krig som trak i langdrag og viste sig at blive usædvanlig blodig og har kostet - jeg ved ikke hvor mange menneskeliv.

George W. Bush’s krig i Irak viste sig ikke at dreje sig om ”masseødelæggelsesvåben”, som Iraks diktator for længst havde fjernet før FN’s våbeninspektører kunne finde dem.

Begrundelsen om, at Irak skulle samarbejde med Osama bin-Ladens terrororganisation Al Qaeda viste sig ikke at holde stik - og var grebet ud af luften for at retfærdiggøre en invasion af Irak.

Der var intet juridisk folkeretslig grundlag for invasionen. Den reelle årsag var den, som alle imperialister altid har haft: adgang til råstoffer og afsætningsmarkeder for amerikanske produkter og handel.

Det negative resultat af de to krige er, at de i modsætning til det erklærede formål ikke har medvirket til at bekæmpe international terror, men tværtimod har givet anledning til, at endnu flere har fået blod på tanden til at melde sig under terroristerne sorte fane.

Joby Warrick viser, hvordan der går en lige linje fra Osama Bin-Ladens Al Qaeda til al-Zarqawis Al Qeada i Irak og til al-Baghdadis Islamisk Stat.

International terrorisme har nydt godt af krigene i Afghanistan, Irak og nu i Syrien.

Da al Zarqawis Al Qaeda i Irak efter hans død i 2006 stagnerede og næsten var nedkæmpet af koalitionen i Irak, blomstrede den op på ny efterhånden som borgerkrigen i Syrien udviklede sig til en krig mellem Syriens Bashar al-Assad og de genopståede islamister i Islamisk Stat.

Terroren på begge sider af krigen i Syrien ophører ikke foreløbig til trods for adskillige forhandlingsforsøg fra forskellige partnere.    

Så meget mindre som krigen i Syrien nu har udviklet sig til et regionalt opgør mellem Saudi-Arabien på oprørsmilitserne side og Iran på Bashar al-Assads side - og til et internationalt opgør, hvor USA og Rusland støtter hver sin side i opgøret.