27-01-2017

Verden ifølge Holger K.

Efter danske vælgeres nej til EU’s Maastricht-traktat i 1992, hvor Socialistisk Folkepartis slogan i valgkampen lød: ”Holger og konen siger Nej til Unionen” og plakater med Holger og konen prægede gadebilledet, skete der noget tilsyneladende uklart med Holger K.’s ellers politiske klarsyn.

Nålen i Holger K.’s politiske kompas begyndte at snurrede uhjælpeligt rundt.

Holger K. satte sig sammen med oppositionen i Folketinget Socialdemokratiets Poul Nyrup Rasmussen og Mogens Lykketoft, Det Radikale Venstres Niels Helveg Petersen og Marianne Jelved (hvis jeg husker ret) satte han sig sammen og formulerede det ”historiske kompromis” om dansk medlemskab af EU.

De 4 danske forbehold kan måske bagud skuende betragtes som Holger K’s mesterstykke i dansk politik.

De 4 forbehold består stadig - om end noget udhulet. Forbeholdet for en møntunion blev dog senere bekræftet ved en folkeafstemning.

Holger K. og SF har i de forløbne år (siden 1993) bevæget sig fra at være modstandere af monopolernes EF/EU til at være mere eller uforbeholdne tilhængere.

Hvor den politiske højrefløj har bevæget sig i modsat retning - er Holger K og SF blevet stadig mere begejstret for EU. En mærkelig politisk kovending har fundet sted.

Holger K. betragter nu den Europæiske Union som svaret på alle udfordringer. Der er ikke grænser for hvad EU kan udrette: bekæmpe social dumping, forsvare arbejderrettigheder, opkræve skat på finansielle transaktioner m.v.

EU har forvandlet sig fra at være ”monopolernes EU” til at være arbejdstagernes EU.

Holger K. opfatter nu EU som den sidste bastion, hvorfra SF kan forsvare danske (og andres) lønmodtageres rettigheder.

Holger K. og SF har opgivet at føre klassekamp i Danmark og alle andre steder og sætter nu i stedet sin lid til den bureaukratiske mastodont i Bruxelles.

Fra denne en gang kaldet ”kapitalens højborg” skal lønmodtagernes rettigheder nu forsvares.

Hvorledes vil Holger K. (som startede sin politiske karriere som sekretær for SF’s første EU-parlamentariker) forsvare lønmodtagernes rettigheder i de tre institutioner, som tilsammen udgør EU? Parlamentet, Kommissionen og det Europæiske Råd?

Hvis ikke SF kan forsvare lønarbejdernes rettigheder i gennem det danske Folketing, hvordan i alverden skulle SF’s repræsentanter i EU-parlamentet så gøre det?

SF er nu blevet så grønne, at SF ikke længere er at finde i gruppen af ”venstreorienterede socialistiske” partier i EU-parlamentet, men har foretaget et farveskifte til EU-parlamentets ”grønne gruppe”.

Vi siger til den stakkels forvirrede Holger K. Nej, EU er ikke demokratiets højborg, ikke en kampplads for demokratiet. Det er aldeles udemokratisk i sin konstruktion og i sit virke.

Kommissærerne i EU er ikke valgte, men udpeget af medlemslandenes regeringer.

Kommissionsformanden er ikke valgt af nogen, men udpeget af det Europæiske Råd. De enkelte kommissærer er ganske vist formelt godkendt af EU-parlamentet, men kommissionen som sådan ikke.

Det Europæiske Råd består af medlemslandenes stats -og regeringschefer og fungerer i praksis som EU’s øverste myndighed.

Hvilken status har i øvrigt polske Donald Tusk som formand for det Europæiske Råd og italienske Mogherini som ”High Representative” for udenrigs -og sikkerhedspolitik i det Europæiske Råd?

De er vel ikke valgt som Rådets andre stats -og regeringschefer af de nationale parlamenter?

Vi kan vist roligt tale om et demokratisk underskud i EU.  

Hvem bestemmer i EU’s politik? Eurokraterne eller…

Er det ikke snarere erhvervslivets mange lobbyister i Bruxelles, som via deres pression ’vejleder’ EU’s parlamentarikere og bureaukrater?

Er EU ikke snarere ”monopolernes EU” - til trods for kommissær Margrete Vestagers prisværdige initiativer til at store multinationale selskaber til at betale skat.

Holger K. og andre med ham vil gerne vide, hvad alternativet til det nuværende EU er?

At forsøge at reformere EU kommer der ikke noget godt ud af.

EU er et i bund og grund et pilråddent fundament at begynde at reparere på.

EU er i sin grundkonstruktion og virkemåde et bureaukratisk og udemokratisk foretagende, som det ikke betaler sig at reformere.

Til Holger K.:

Opgiv din drøm om at reformere EU på unionens eget grundlag og tænk alternativt - som i din ungdom. 

 

Kilder:

Holger K. Nielsens indlæg i dagbladet Information 3., 7., 10., og 24. januar 2017.