19-01-2017

Historisk folkedrab på armeniere betvivles nu af danske politikere.

Danske politikere rejser nu tvivl om det folkedrabmillioner af armere, som blev begået af Mustafa Kemals Ungtyrkere under 1. verdenskrig.

Utallige historiske kilder peger entydigt på, at folkedrabet på millioner af armere fandt sted og at det blev begået af menige og officerer i Mustafa Kemals ungtyrkiske tropper.

På dansk behøver du blot at læse Matthias Bjørnlunds ”Det armenske folkedrab”, Kristeligt Dagblads Forlag fra 2013 for at forvisse dig om, at folkedrabet fandt sted.  

Uvist af hvilken grund sætter danske politikere nu - helt uden grund - spørgsmålstegn ved dette veldokumenterede folkedrab.

Liberal Alliances udenrigspolitiske ordfører den sociologuddannede Henrik Dahl udtaler til Kristeligt Dagblad 19. januar: ”Vi er ikke historikere, og vi mener at det principielt er et emne, som forskere må tage stilling til. ”Henrik Dahl afviser kategorisk, at det skulle have noget at gøre med, at Liberal Alliance er kommet i regering og at partiets leder Anders Samuelsen er blevet udenrigsminister”.

Holdningen er udtryk for, at partiet mener, der bør finde en arbejdsdeling mellem politikere og historikere.

Henrik Dahl udtaler: ”Vi er heller ikke tilhængere af, at politikere skal afgøre om der findes global opvarmning. Det må relevante forskere gøre, og det samme gælder, når det drejer sig om historiske begivenheder: Vi har den holdning, at vi som politikere skal kende vore begrænsninger. Vores position er lidt mindre logisk nu.”

Henrik Dahl og Liberal Alliance bringer sig herved på linje med den tyrkiske præsident Erdogan, som heller ikke mener, at det er op til tyrkiske - og alle andre politikere - at have en mening om det armenske folkedrab.

Velkommen i det gode selskab, Henrik Dahl.

Nej, den ilde hørte sandhed er selvfølgelig, at Liberal Alliance er kommet med i Lars Løkke Rasmussens borgerlige regering - og at partiets leder Anders Samuelsen har fået tiltusket sig posten som udenrigsminister og dermed pådraget sig et regeringsansvar.

Pludselig kan Liberal Alliance ikke længere øre frihjul, men er forpligtet af statsræson’en og udøvelse af det stille diplomati, som tilsiger en udenrigsminister ikke at fornærme nogen i sin omgangskreds.

Også de nuværende repræsentanter for den tyrkiske stat, Erdogans AKP benægter det tyrkiske folkedrab på millioner af uskyldige armere under 1. verdenskrig.

De tyrkiske folkedrabs-fornægtere forsøger at skyde massakren på armenierne ind under alle de uhyrligheder, der opstod som følge af de kaotiske forhold under 1. verdenskrig.

Det kan være svært at se, hvad Liberal Alliance - som før sin regeringsdeltagelse fordømte Mustafa Kemals massakre på armenierne - vil have ud af sin ny og overraskende stillingtagen.

Håber udenrigsminister Samuelsen på en åbning fra Erdogan og i så fald til hvilken nytte?

Er det i håb om, at den tyrkiske regering vil tage imod endnu flere flygtninge fra Mellemøsten og Nordafrika, hvis EU holder døren på klem for Tyrkiet?

Enten med løfte om at Tyrkiet kan få en associeringsaftale med EU, eller som led i en studehandel om at aftage en vis kvote af flygtninge fra EU-lande?

Hensigten med den ændrede holdning til det armenske folkedrab er uklar.

Og frem for alt må Liberal Alliances liberale vælgere være skuffede over, at partiet på denne ynkelige måde ser stort på et militærs massive overgreb på en uskyldig civilbefolkning - ganske vist i en fjern fortid.

Måske er det et udtryk for, at LA med sin regeringsdeltagelse er blevet en det illiberale demokrati, som for tiden hærger Europa.

 

Kilde:

Evander Pedersen: Kovending i Liberal Alliance bremser for anerkendelse af armensk folkedrab. Kristeligt Dagblad, 19. januar 2017.

Matthias Bjørnlund: Det armenske folkedrab. Kristelig Dagblads Forlag. 2013