19-01-2017

Amerikansk udenrigspolitik under Trump?

Ny tiltrådte amerikanske præsident Donald Trumps nationale sikkerhedsrådgiver ex-general Michael Flynn, som i en årrække har stået i spidsen for det militære efterretningsvæsen har i sin bog fra 2016 ”The Field og Fight - How We Can Win the Global War Against Radical Islam and Its Allies” givet udtryk for sit syn på amerikanske udenrigspolitik.

Lad det være sagt med det samme: Der er intet hold i Michael Flynns syn på amerikanske udenrigspolitik.

Hvis man leder efter logik og konsekvens i hans syn på amerikanske udenrigspolitik, leder man forgæves.

Michael Flynn mener, at USA’s hovedfjende er hvad han betegner som ”radikal islam”.

Når det kommer til hvem og hvilke lande USA skal allierede sig med er der imidlertid forskel på alliancepartnerne.

Af en eller anden - ikke nærmere angivet - grund finder Michael Flynn det mere hensigtsmæssigt, at USA allierer sig Saud-familiens wahabistiske teokrati i Saudi-Arabien end at alliere sig med de iranske ayatollah’er i det lige så teokratiske Iran.

USA bør ikke indgå aftaler om begrænset udvikling af atomvåben med Irans ayatollah’er, men derimod støtte Saudi-Arabien - og dermed dets krigsførelse og morderiske luft-bombardementer af Yemens shiitiske houthier.

Også i Syrien står USA på samme side som Saudi-Arabien.

USA støtter sammen med Saudi-Arabien og Qatar de Assad-fjendtlige oprørsgrupper i Syrien, som kæmper mod Assads iransk støttede militser og russiske fly.

Flynn foretrækker endvidere den ægyptiske militærdiktator al-Sisi frem for Ægyptens Muslimske Brødre.

 

Ingen logik i Flynns udenrigspolitiske rådgivning.  

Hvor er logikken i amerikansk udenrigspolitik? Michael Flynn synes at have et antikveret koldkrigs-syn på den 21. århundredes verden. Man leder forgæves efter en sammenhængende geo-politisk og militær-strategisk politik.  

Flynn har tilsyneladende blot skiftet den Kolde Krigs verdensomspændende ”kommunisme” ud med ”radikal islam”.

Han bruger samme upræcise retorik om sin fjende som senator Joseph Mc Carthy i 1950’erne gjorde mod interne og eksterne ”kommunister”.

Heller ikke Ruslands Vladimir Putin er en potentiel allieret.

Flynns medforfatter Michael Ledeen udtaler: ”Det er muligt, at vi kan samarbejde med Rusland, men det ikke sandsynligt, det vil fungere. Rusland er nemlig del af en global alliance, der støtter terrorgruppers kamp mod USA. Nogle af de ting Rusland gør, hjælper Islamisk Stat.”

Flynn slægter 1950’ernes Joe Mc Carthy på, når han hævder, at amerikanske muslimer aktivt søger at indføre sharialov i USA, dog uden at fremlægge beviser herfor.

Hovedfjenden er ifølge Flynn Iran.

Den forhenværende militære efterretningschef mener at vide, at Iran samarbejder med Al-Qaeda. Beviset fandt Flynn i Osama Bin-Ladens efterladenskaber, da amerikanske soldater fra Navy Seals dræbte ham i Pakistan.

Flynn fortæller: ”Men kun en lille del er blevet gjort tilgængelig for offentligheden. Obama-regeringen har censureret det. Jeg har læst det alt sammen og kan oplyse, at det er virkeligt vigtigt.”

Den vigtigste opgave er at konfrontere Teheran-regimet og dets radikale udgave af islam. Regimet støtter de Israel-fjendtlige terrorgrupper Hamas og Hezbollah.”

Flynns logik lyder som følger (som anbefaling til Trump):

Fordi terrorstaten Iran udgør en overhængende trussel mod USA, bør USA indlede et samarbejde med autokratiske sunni-regimer i Mellemøsten primært Ægypten og Saudi-Arabien. Sammen med USA skal de danne fælles front mod hovedfjenden Iran.

Heri adskiller han sig ikke fra Obama-regeringens udenrigspolitik.

Selvom Flynn mener, at mulighederne i international politik aldrig er ideelle, men uappetitlige, er det ifølge Flynn rigtigere at støtte Ægyptens general Abdel al-Sisi i hans kamp mod de Muslimske Brødre.

Så var Richard Nixons aldrende nationale sikkerhedsrådgiver dr. Henry Kissinger trods alt mere præcis og forsigtig i sin rådgivning til sin præsident.

Forhåbentlig fører denne usikre rådgivning ikke den - om udenrigspolitik - knap så vidende Donald Trump ud i uføre - og ind i nye krige.

 

Kilde:

Martin Burchardt: ”Vesten befinder sig i en tredje verdenskrig”. Dagbladet Information, 19. januar 2017.