04-10-2016

Er den italienske mafia på vej ind i Danmark?

Som en blæksprutte har den italienske mafia sine fangarme langt ind i den italienske stat. Man kunne næsten kalde mafiaen for ”en stat i staten” i Italien. Den italienske stat er ikke stærk nok til at holde mafiaen stangen, så der hvor den italienske stat ikke formår at opfylde borgernes behov for serviceydelser af forskellig art, slår den italienske mafia til.

Den italienske mafias største modstander er ikke den italienske stat. Mafiaen har den for længst trængt den italienske stat i baggrunden - i hvert fald i den sydlige del af Italien.

Mafiaen er værst ved sig selv. Den har mange grene og mange indbyrdes rivaliserende klaner og familier, som gennem århundreder har bekriget hinanden eller har indgået alliancer med hinanden i evindelige blodige opgør.

Lyder det fremmedartet og mærkeligt?

 

Er den italienske mafia på vej ind i Danmark?

Nu er dele af den italienske mafia på vej ind i Danmark, hævder fagforbundet 3F. Fagforbundet har efter sigende observeret mistænkelige omladninger af fragtgods fra lastbiler i nattens mulm og mørke på en københavnsk byggeplads, som kunne tyde på, at der var tale om omlæsning af narkotika.  

3F har meldt sagen til politiet i håb om at det danske politi vil undersøge sagen nærmere.

Hvordan kan det nu gå til i lille fredelige Danmark? Er den italienske mafia virkelig på vej ind i Danmark. Noget tyder på det.

Weekendavisens Morten Beiter har i mange år beskæftiget sig indgående med den italienske mafia og har undersøgt nogle af de italienske firmaer, som har entrepriser på byggepladser i Danmark.   

Det drejer sig om de tre store byggeprojekter: Københavnske Metro, Aarhus letbane og den ny jernbanestrækning mellem København og Ringsted.

Alle tre steder har de offentlige opdragsgivere valgt at entrere med italienske entreprenørfirmaer, da de kom med de laveste bud.

Som medlem af EU er danske virksomheder er forpligtet til at udbyde alle større licitationer i udbud i hele EU.

Det giver også italienske entreprenører mulighed for at byde på offentlige danske byggeprojekter.

Hvis disse er helt eller delvist ejede af selskaber, som reelt styres af grene af den italienske mafia, har disse selskaber mulighed for at omveksle eventuelle sorte penge i transaktioner eller i handlen med den danske stat og kommuner.

Det er for den italienske mafia en smart måde at skille sig af med de sorte penge, som de tjener på deres handel med narkotika overalt i Europa. Det kaldes hvidvaskning af sorte penge - og er ulovligt.

 

Virksomheder, som blot tjener som skalkeskjul for mafiavirksomhed bør ikke få ordrer på infrastrukturprojekter eller i byggeindustrien i øvrigt.  

Det korte af det lange er, at kommunalt og statsligt ejede danske virksomheder ikke bør lade virksomheder, som kun er et skalkeskjul for den italienske mafia slippe af sted med at få ordre på byggeprojekter.

Den italienske mafia - i dette tilfælde den calabriske (Reggio de Calabria) - bruger byggeprojekter til at ”hvidvaske” penge tjent på narkohandel i Europa og Latinamerika. Den italienske mafia importerer narkotika fra Latinamerika og distribuerer den i Europa.

Mafiaen er i Italien bedst kendt for at have sat sig på renovation og fjernelse af giftigt affald, som ingen andre firmaer vil have med at gøre.

Vi så det, da skrald og affald hobede sig op i Napolis gader, fordi de af mafiaen ejede affaldsdepoter og skraldepladser ikke kunne bære mere skrald og det ikke passede mafiaen at udvide sine skraldepladser.

Bystyret i Napoli havde gjort sig afhængig af mafiaen ved at udlicitere renovationen til et af mafiaens selskaber.

Har først mafiaen har fået et ben inden for, trækker den sig ikke tilbage. Den afholder sig ikke for at bruge verbale eller fysiske trusler mod genstridige parter og går heller ikke af vejen for at tilbyde bestikkelse for lukrative ordrer fra det offentlige.

Mange steder i Syditalien er mafiaen trådt i stedet for den italienske stat, som er svag og eftergivende.

Noget lignende skulle nødigt ske i Danmark.

Vi skulle nødigt se mafiaen tilbyde danske politikere bestikkelsessummer mod at få ordrer på store byggeprojekter.  

Spørgsmålet er nu, om de danske myndigheder er i stand til at gøre noget ved mafiaens indtrængning via byggeprojekter i Danmark. Jeg har min tvivl.

Det danske politi har så godt som ingen erfaring med mafiaens fremgangsmåde og hårdhændede metoder. Der skal skarpt lud til de skurvede hoveder, som sidder på de italienske mafiosi.

Det er godt, at 3F har vist sig vågen og har meldt den mistænkelige omlæsning i nattens mulm og mørke til politiet.

Der skal fortsat holdes godt øje med, at den calabriske mafia (og andre grene af mafiaen) ikke stikker sine fangarme ned i de offentlige kasser, som så indirekte medvirker til at ”hvidvaske ” mafiaens sorte narkopenge.

Det kan fagbevægelsen i allerhøjeste grad medvirke til at holde øje med.    

 

Kilder:

Morten Beiter og Klaus Wivel: De kom med toget. Weekendavisen. 30. september -6. oktober 2016.

Mads Freese: Mafiaen kan også erobre Danmark. Dagbladet Information. 4. okrtober, 2016.