04-10-2016

Har danske politikere karisma og troværdighed?

Kontakten mellem vælgere og politikere er ikke hvad den har været. En af måderne hvorpå politikere (og forskere) kan få noget at vide om folkestemning eller folkeopinionen, hvis en sådan gives, er ved meningsmålinger.

En sådan har Berlingske fået foretaget af meningsmålingsinstituttet Gallup, som har spurgt 1526 repræsentativt sammensatte og deres vurdering af udvalgte toppolitikeres karisma og troværdighed.

Karisma defineres i Gallups undersøgelse som nogle egenskaber, som politikerne bør være i besiddelse af: underholdende, udadvendte, lidenskabelige, folkelige, gode til at skabe debat, og lyse af selvtillid.

Karisma er en problematisk målestok at bruge. For hvad er karisma? Fanatiske religiøse ledere kan også have karisma. Og havde ikke også Hitler og Mussolini karisma?    

Dernæst vurderes de samme toppolitikere af de adspurgte på deres troværdighed, som i undersøgelsen defineres som nogle egenskaber, som politikerne bør have: saglig, afbalanceret, rolig, kompetent, respektere andres meninger, kan se en sag fra begge sider og indrømme egene fejl.

Troværdighed er straks en bedre målestok for en vurdering af politikere som politikere.

Men troværdighed i forhold til hvad? Troværdighed i al almindelig eller troværdig i forhold til deres partis politik?

Er troværdighed gået hen og blevet noget, som mere har at gøre med politikeren som privatperson end som politiker?

Hvis det står til medierne, skal politikerne vurderes lige så meget på deres privatliv og deres økonomiske dispositioner ved køb af bolig, jævnfør Johanne Schmidt-Nielsens køb af bolig og Pernille Skippers køb og lejlighed.

Vælgerne kunne her komme i tvivl om deres politiske troværdighed, da deres køb af bolig ikke umiddelbart svarede til deres politiske standpunkt. Begges boligkøb var ”for dyre” og muligvis også beliggende det ”forkerte” sted for to personer, som kalder sig ”socialister”.

Politikerne må vænne sig til at blive bedømt af vælgerne på alle parametre i deres privatliv som i politik.

Det er først og fremmest medierne der sætter dagsordenen og ikke politikerne selv. Den har de for længst overladt til medierne - på godt og ondt.

Politikerne har for længst sluppet forbindelsen med vælgerne og medierne har klemt sig ind mellem vælgerne og politikerne som et ubekvemt mellemled, som politikerne må finde sig i at stå sig godt med.   

Politikerne er efterhånden mere kendte i offentligheden for deres medvirken i talkshows og i underholdningsprogrammer på Tv og nu også på de sociale medier.

Man kan komme helt i tvivl om, hvad vælgerne egentlig ved om deres politik, da de heller ikke selv er voldsomt flinke til at fortælle os om den.

Derfor nødsages Gallup til at stille sine spørgsmål ud fra, hvad Gallup tror og ved, hvad de adspurgte formodes at have en mening om.

Hvilket resultat når så Gallup frem til? Yderst spredt fægtning må man sige.

Men et er sikkert: den ideelle politiker som scorer højt på begge parametre findes ikke længere i Danmark.

Dansk Folkepartis Kristian Thulesen-Dahl er den eneste der kommer i nærheden af idealbilledet af en politiker.

Thulesen-Dahl scorer nemlig forholdsvist højt på begge parametre: 67 ud af 100 på troværdighed og 61 på karisma.

Enhedslistens Johanne Schmidt-Nielsen topper listen for karisma (100), men falder på troværdighed (54).

Omvendt scorer Socialdemokratiets Nicolai Wammen højt på troværdighed (100), men uhyre lavt på karisma (14).

Socialdemokratiets forkvinde Mette Frederiksen har ikke samme karisma hos de adspurgte (37) som hos sine partikammerater i Socialdemokratiet.

Heller Socialistisk Folkepartis Pia Olsen Dyhr scorer højt på karisma (39), men dog højere på troværdighed (71).

Statsminister Lars Løkke Rasmussen ligger langt nede på begge parametre, men dog stabilt på 38.  

Venstres kronprins Kristian Jensen slår dog Løkke Rasmussen i manglende karisma (7).

Hvis en score på mindre end 50 ud af 100 mulige antyder mangel på enten troværdighed eller karisma er der en del politikere, som falder igennem.

Men decideret politikerlede er der vel (endnu?) ikke tale om? Visse politikere kan vel nå at rette på deres image som mindre troværdige og knap så karismatiske?

 

Kilde:

http://www.politiko.dk/nyheder/danskerne-i-ny-maaling-baade-lars-loekke-og-mette-frederiksen-savner-karisma?utm_source=newsletter&utm_