24-09-2016

Politiske karrieremagere.

Det har ikke skortet på karriereskift i utide blandt danske politikere. Det seneste eksempel er Lejres borgmester Mette Touborg, som 1. november 2016 tiltræder en stilling som administrerende direktør for Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns kommune.

Mette Touborg har siden 2010 siddet som borgmester i den lille midtsjællandske kommune Lejre mellem Roskilde, Ringsted og Holbæk.

Touborg sikrede Socialistisk Folkeparti et kanonvalg i Lejre kommune ved seneste kommunalvalg i 2013, da hun sikrede SF knap 35 % af de afgivne stemmer.

Mette Touborg var partiets stemmesluger med 4.703 stemmer ud af i alt 5.607 stemmer. Næsten 85 %.

I kraft af Mette Touborgs høje stemmetal kunne SF sætte sig på borgmesterposten.

Af kommunalbestyrelsens 25 medlemmer fik SF 9, Socialdemokratiet 3 og Enhedslisten 1.

Der var dermed ”rødt” flertal i Lejre kommune.

Efter Mette Touborgs karrierespring til direktørposten i Københavns kommune efterlader hun sig et tomrum.

Suppleanten for Mette Touborg bliver ikke erstattet af en SF’er, da SF har brugt alle sine kandidater (10) og 1 er allerede indtrådt som suppleant.

Suppleanten bliver et medlem af Det radikale Venstre Asta Rasmussen og det ”røde” flertal er således forduftet.

Kommunalbestyrelsen har dog alligevel truffet beslutning om at udpege socialdemokraten Carsten Rasmussen som ny borgmester (støttet af LA og C).  

Mette Touborgs afgang som borgmester skal ses i lyset af Socialistisk Folkepartis generelle tilbagegang på landsplan ved sidste folketingsvalg i november 2015. Her fik SF kun 4,5 % af stemmerne.   

Mette Touborgs farvel til kommunalpolitik er på denne baggrund bemærkelsesværdigt - og må ses som et alvorligt tilbageslag for SF.

Mette Touborg er inkarneret SF’er. Hendes far Kresten Touborg sad i mange år i Folketinget for SF og spillede en fremtrædende rolle i udformningen af partiets landbrugspolitik.

Vi skal ikke gøre os kloge på, hvad der har motiveret Mette Touborg til at forlade den kommunalpolitiske arena og indtage en direktørstilling i en langt større kommune som København, hvor hun får 1.750 medarbejdere under sig.

Som administrerende direktør i Kultur- og Fritidsforvaltningen får hun en betydelig højere løn end som borgmester i lejre kommune.

Som borgmester får hun i en kommune med mellem 25.000 og 40.000 659.481 kroner om året.

De to nuværende direktører i forvaltningen får månedligt 93.305 kr., 1.167.660 om året. Pensionstillægget udgør 19,55 %.

Mon Mette Touborgs vælgere i Lejre forstår hendes karrierespring til fordel for en karriere som administrationschef i Københavns kommune?

Jeg tvivler.     

 

Kilder:

kmdvalg.dk: Kommunalvalg 2013.

http://www.lejre.dk/politik/dagsordner-og-referater/?agendaId=1455&agendaType=Ekstraordin%C3%A6rt%20m%C3%B8de.