07-09-2016

Offentligt ansattes begrænsede ytringsfrihed.

I februar 2016 blev gymnasielærer Søren Wilhjelm (SW) fyret fra sin arbejdsplads på Campus Bornholm.

I forbindelse med et større byggeprojekt for Campus Bornholm havde Søren Wilhjelm mailet til Folketingets Finansudvalg om det økonomisk uforsvarlige i projektet, som - efter hans mening - var underfinansieret med ca. 100 millioner kr. og som indebar et 30-årigt samarbejde med Social -og Sundhedsskolen på Bornholm om fælles lejemål af det nyopførte Campus Bornholm.

Jeg blev opmærksom på fyringen på Gymnasieskolernes hjemmeside Gymnasieskolen umiddelbart efter fyringen og læste al korrespondancen mellem skolens ledelse og medarbejderne på Campus Bornholm.

Jeg opgav at skrive noget om overgrebet på SW’s ytringsfrihed, da jeg (fejlagtigt?) fornemmede, at der lå politiske motiver bag SW’s henvendelse til Folketinget og ikke rent ansættelsesmæssige og faglige motiver bag.

Og hvorfor gjorde jeg så det?

Hovedsageligt fordi jeg lod mig forlede af skolens bestyrelse, anført af formand Jeppe Kofoed (medlem af Folketinget for Socialdemokraterne) og næstformand Lars Goldschmidt (tidligere direktør for Dansk Industri) til at tro, at SW’s e-mail til Folketingets Finansudvalg var et forsøg på at undergrave et muligt socialdemokratisk prestigeprojekt på Bornholm.

Det var formodentlig en fejlantagelse fra min side.

Jeg blev ført på vildspor og tabte tråden. Historien handler i virkeligheden ikke om et socialdemokratisk prestigeprojekt på Bornholm, men om offentligt ansattes ytringsfrihed.

SW blev ikke offentligt taget i forsvar af nogen. Ikke en gang hans egen fagforening, Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) tog ham i forsvar. Hvorfor ikke?

Fordi bureaukraterne i GL ikke - efter saglig rådgivning - mente, at der var noget at komme efter. Der var ikke grund til at forsvare SW’s uberettigede afskedigelse, da han jo havde gjort sig skyld i at udvise illoyalitet over for sin arbejdsgiver.

Derfor gav GL afkald på en lokal forhandling med skolen om SW’s uberettigede fyring.

Det var det, som jeg skulle have skrevet den gang i marts 2016.

Nu griber jeg muligheden for at anklage min forhenværende fagforening for ikke at ville forsvare et af sine medlemmer i en situation, hvor kun en militant fagforening kunne have hjulpet

Jeg har ofte i indlæg på GL’s hjemmeside kritiseret foreningen og dens ledelse for ikke at ville kæmpe for medlemmernes interesser, men alt for ofte at læne sig op af arbejdsgiverne, skolernes rektorer og mellemledere.

Jeg har således i gentagne indlæg kaldt fagforeningsledelsen for en ”dikkende lammehale” - og det med rette.

Jeg har kun fundet meget lidt - for ikke at sige ingen - støtte fra GL’s øvrige medlemmer på hjemmesiden.

 

Ombudsmandens indgriben redder Søren Wilhelm, ikke GL.

Hvis ikke det for Ombudsmandens indgriben i sagen, ville SW ikke blive genansat.

Takket være Ombudsmanden grundige undersøgelse af sagen, bliver skolen nu - af Ombudsmanden - kraftigt opfordret til at genansatte SW.

Hvad GL ikke formåede, gennemtvinger Ombudsmanden nu.

Ombudsmanden kommer med en kraftig henstilling - og ligefrem en juridisk reprimande til skolens bestyrelse og leder - om at trække den uberettigede fyring tilbage.

Jeg tillader mig heraf at konkludere, at SW’s fagforening, GL ikke har varetaget sit medlems mest fundamentale interesser på et tidspunkt, hvor han havde mest brug for det på et tidspunkt hvor han uden lovlig grund blev fyret.

Hvis ikke en fagforening kan forsvare sine medlemmer i en sådan situation, er den ikke meget bevendt.

Jeg må endnu en gang konstatere, at min gamle fagforening ikke vil forsvare sine medlemmers mest fundamentale rettigheder.

Det skyldes primært, at flertallet i G åbenbart ikke ønsker, at GL skal være en kamporganisation, som ikke i alle henseender behøver udvise uindskrænket loyalitet overfor arbejdsgiverne, skolernes ledelse og bestyrelse.

Hvis ikke GL skifter kurs, vil GL fortsat være en ”dikkende lammehale” i arbejdsgivernes øjne - og derfor ufarlig.

Dermed lader GL sine medlemmer i stikken og tækkes arbejdsgiverne.

 

Kilder:

www.gymnasieskolen.dk

Bornholms Tidende online, 5. og 6. september.

Ombudsmandens redegørelse.