07-09-2016

Ingers Støjbergs falske argumentation.

Inger Støjberg bryder sig åbenlyst ikke om, at alt for mange flygtninge kommer til Danmark.

Hun har udfoldet store bestræbelser på at få de ankomne flygtninge til ikke at føle sig velkomne i Danmark.

Afviste asylansøgere skal så vidt muligt pålægges så strengt et regime så længe de opholder i Danmark, at de af sig selv får lyst til at afrejse fra Danmark. De interneres derfor i særlige lejre langt væk fra alfarvej.

De endnu ikke afviste asylansøgere henvises til at bo i nødtørftige teltlejre, - som i Haderslev - selvom der retteligen var plads på byens nedlagte sygehus.

 

Støjbjerg: Dansk Flygtningehjælp ud af Flygtningenævnet.

Inger Støjberg har nu indledt næste etape i sin kamp for at mindske antallet af flygtninge i Danmark.   

Det går ud på at fratage Dansk Flygtningehjælp sin plads i Flygtningenævnet.

Flygtningenævnet er den ”uvildige” appelinstans, som afgør eventuelle klager fra de - af Udlændingestyrelsen - afviste asylansøgere og dens afgørelse er inappellable.  

Dansk Flygtningehjælp udpegede repræsentanter til Flygtningenævnet med særligt kendskab til flygtningelovgivningen - og til international ret i øvrigt. De fungerede som en slags specialister for Flygtningenævnet.

De resterende medlemmer er udnævnt af Udlændingeministeriet og optræder som sådant som ministerens forlængede arm. Ministeriets embedsmænd kan i vore dage ikke forventes andet end at følge ministerens politiske linje.

Inger Støjberg har i sin begrundelse for ikke at ville have Dansk Flygtningehjælp med i Flygtningenævnet forsøgt sig med en ejendommelig argumentation.

Dansk Flygtningehjælp er, hævder ministeren, ”partisk” for så vidt som organisationen er sat i verden for at arbejde for at varetage og forbedre flygtninges vilkår, specielt i Danmark.  

Det gør - ifølge Inger Støjberg - organisationen uegnet til at sidde i Flygtningenævnet.

Inger Støjbjerg sammenligner Flygtningenævnets funktion med en civil domstol.

I en civil retssag dømmer en ’upartisk’ dommer. Anklagemyndigheden burde i princippet burde være uafhængig af domstolsmyndigheden, men er det ikke helt i Danmark.

Dommerne udpeges af Domstolsstyrelsen, som er underlagt Justitsministeriet - og altså ikke helt ”uafhængige”.

Dansk Flygtningehjælp agerer ikke som forsvarer for den afviste asylansøger. Det er overladt til private forsvarsadvokater.

Så Støjbergs parallel med en domstol holder ikke, hvad angår Flygtningenævnet.  

Inger Støjberg har ikke været bleg for at give udtryk for sin uforbeholdne holdning til flygtninge i Danmark. De skal helst holdes ude af Danmark og forblive i deres nærområde.

Derfor har det overordnede synspunkt for ministeren (og regeringen) været at afskrække flygtninge fra at komme til Danmark ved at tilbyde dem så dårlige forhold som muligt, så de kom på bedre tanker - eller valgte et andet mere flygtningevenligt land.

Når man tænker på de 65 millioner mennesker, som i øjeblikket er på flugt - eller er internt fordrevne - et eller andet sted i verden, er det uforståeligt, at noget menneske med værdigheden i behold, kan få sig selv til at stå i spidsen for en decideret menneskefjendtlig politik - som Inger Støjberg.   

Kilde:

Et anslag mod Flygtningenævnet. Dagbladet Information, 7. september 2016.