03-09-2016

Er EU-føderalisten Margrethe Vestager blevet anti-kapitalist?

EU-kommissær Margrethe Vestager, som af den socialdemokratiske statsminister Helle Thorning-Schmidt blev udpeget til dansk kommissær i EU (den Europæiske Union) på et tidspunkt da hun var ved at miste sin popularitet som økonomiminister i Thorning- Schmidts regering.

Margrethe Vestager var Thorning-regeringens stærkeste kort og formåede at spille sine - og sit partis det Radikale Venstres - kort på bedste vis.

Margrethe Vestager formåede allerede inden regeringens dannelse at sætte sit præg på regeringens ”økonomisk nødvendige” politik. Helle Thorning-Schmidt-regeringens politik bar umiskendeligt præg af Vestagers og Det radikale Venstres social-liberale grundholdning.

På et tidspunkt kørte regeringen træt og dens popularitet i befolkningen svandt.

Margrethe Vestager mistede lysten til at fortsætte som forkvinde for Det radikale Venstre og som økonomiminister i Thorning-Schmidts regering.

En ny karrieremulighed åbnede sig, da EU-kommissionen skulle udskiftes hvert femte år og Danmark skulle finde en ny kommissær.

Vestager fik posten som konkurrencekommissær i EU-kommissionen.

Vestager har alle dage været en svoren tilhænger af EU og de føderalistiske principper som ligger bag EU’s dannelse.

Hun bekender sig EU’s grundprincipper om frihandel og fri konkurrence.

En af konkurrencekommissærens opgaver, er at hindre karteldannelser og hemmelige kartelaftaler.

En anden opgave er at fjerne alle handelshindringer for og forvridninger af den fri konkurrence.

En tredje er at overvåge, om EU’s medlemslande yder statsstøtte til sine egne industrier.

Vestager er en ivrig føderalist og går med fynd og klem ind for den økonomiske monetære union i EU. Hun er parat til at gå meget langt i sin føderalisme og acceptere en fælles økonomisk politik, herunder også at Kommissionen skal kunne pålægge de enkelte medlemslande at føre en finanspolitik, som lever op til EU’s konvergenskrav til statsbudgettet (underskuddets størrelse), og til hvor stort underskuddet på betalingsbalancen må være.

Det må være en torn i øjet på konkurrencekommissæren, at medlemslandet Irland lokker multinationale selskaber til landet med en lav skattesats på 12,5 %, hvilket jo er konkurrenceforvridende i forhold til resten af landene i EU.

Irland har indgået aftaler med en række multinationale selskaber som Apple, Google, Starbuck og Mc Donalds for at lokke dem til at lade sig registrere i lavskattelandet Irland.

Det har utvivlsomt virket som e rød klud i ansigtet på konkurrencekommissæren, at den irske regering ikke en gang har opkrævet 12,5 % i skat af disse multinationale selskaber, men et langt mindre beløb.

Den irske regering pukker på sin ret til at opkræve nøjagtigt den selskabsskat, som den finder rigtig og har ikke tænkt sig at ændre på sin skatteopkrævning af de multinationale selskabers forretningsmæssige overskud.

Irland vil have sagen bragt for den Europæiske Domstol til afgørelse. Her står sagen indtil videre.

At Margrethe Vestager tager sit job som konkurrencekommissær alvorligt og kigger medlemslandene nøje efter i sømmene er således ikke udtryk for, at hun er blevet en fjende af de skatteundvigende multinationale selskaber.

Man kan roligt regne med, at Margrethe Vestager ikke har skiftet sin social-liberale grundholdning ud og er blevet anti-kapitalistisk.   

Kilde:

Tine Toft: Fører Vestager krig mod storkapitalen? Dagbladet Information, 2. september 2016.