14-08-2016

Liberalistisk overbudspolitik?

At rigtigt mange stadig flygter fra Afrika og Mellemøsten er en kendsgerning.

Tag bare tallene for flygtninge/immigranter, som den europæiske grænseagentur Frontex har registreret for de første 7 måneder af 2016: 95.000

Alene i juli måned 2016 registrerede Frontex 25.000 flygtninge/immigranter i den centrale del af Middelhavet.

Langt de fleste flygtninge flygter fra Afrika og Mellemøsten.

Berlingske kan 14. august 2016 berette om flygtninge, som ufrivilligt gør ophold i libyske flygtningelejre, hvor de udsættes for systematisk udsultning, vold og tortur.

Flygtninge bliver kidnappet og afkrævet løsesum fra smuglere.       

De desperate flygtninge foretrækker den dødsensfarlige sejlads i alt for små både over Middelhavet frem for at opholde sig i de libyske flygtningelejre.

26-årige Lami fra Senegal forklarer: ”Jeg vil hellere dø til havs”.

 

Flygtninge har tilsyneladende ikke mange venner i Danmark.

Berlingske kan samme dag bringe et interview med en ung dansker Daniel Carlsen, som har en fortid i Danmarks Nationalsocialistiske Bevægelse og som nu er formand for et splinternyt parti, som søger at blive opstillingsberettiget til valg til det danske Folketing.

Meningsmålingsinstituttet Gallup har i en undersøgelse spurgt en repræsentativ gruppe danskere, om de i givet tilfælde ville stemme på Danskernes Parti.

16,4 % angiver at de måske ville stemme på partiet. 3,4 % at de helt sikkert vil stemme på partiet. Hvis de 3,4 % holder stik når de står i stemmeurnen vil partiet komme i Folketinget.

Daniel Carlsen forklarer i et interview partiets politik.

Partiet vil over en 30-årig periode hjemsende alle ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere bosiddende i Danmark.

Alle kriminelle indvandrere og deres efterkommere skal øjeblikkeligt udvises af Danmark.

Daniel Carlsen udtaler: ”Så går du over for rødt lys, sender vi dig ud af landet”.

Daniel Carlsen begrunder sin hårde linje på følgende måde: ”Vi mener ikke, at vi skal respektere, at folk ikke overholder lovgivningen i vores land. Og her det lige meget, om det bare er en bagatel-overtrædelse. For de folk, vi vil sende ud på de betingelser, er personer, vi med tiden alligevel vil udvise”.

Adspurgt om hvad vestlig herkomst vil sige, svarer Daniel Carlsen: ”Man er vestlig hvis man er af europæisk herkomst. Størstedelen af dem der bor i USA er forsat af europæisk herkomst. Men der er forskel på, om du har europæisk herkomst og bor i USA, eller om du har afrikansk herkomst. Vi går ikke i detaljer på den måde, men hvis du har en europæisk forælder, er du europæer i vores øjne”.

Adspurgt om hvordan danskernes Parti vil finansiere hjemsendelsen, svarer Daniel Carlsen:

En indvandrer fra et mindre udviklet land koster i gennemsnit samfundet 2,6 millioner kroner over et livsforløb. Det er beregninger foretaget af Velfærdskommissionen. Hvis man antager, at de folk, vi vil sende ud af landet, har levet halvdelen af deres liv i Danmark, så har vi stadig 1,3 millioner kroner til at købe flybillet til dem”.

Daniel Carlsen uddyber sit synspunkt på forskellen mellem europæere og afrikanere: ”Der er en hel til forskel på afrikanere og europæere. Du kan se på hvilke afrikanske og europæiske samfund der eksistere i dag. Vi er et grundlæggende anderledes folk. Det er ikke et spørgsmål om at folk er bedre eller dårligere. Det er ikke det væsentlige. Selvom det nok er de færreste i vores civilisation, som kunne tænke sig at at leve i et hul som Afrika.”

Det lyder ikke som om Daniel Carlsen helt har opgivet sine gamle standpunkter i Danmarks Socialistiske Bevægelse om hvidt overherredømme og raceulighed.

 

Liberal Alliance hævder, at partiet står på humanismens grundlag og bekæmper hykleri i flygtningespørgsmålet.  

I en anden artikel i Berlingske bliver Liberal Alliances (LA) Simon Emil Ammitzbøl spurgt om, hvordan det skal kunne lade sig gøre at indføre et stop for indvandring i Danmark.

Folketingspolitikeren svarer: ”Vi skal fra dansk side finansiere pæne og ordentlige asyllejre i nærområderne. Og der vil vi sørge for at de kan få husly.”

Simon Emil Ammitzbøl vil forhandle sig frem til hvor disse lejre skal ligge med de lande, hvor flygtninge nu befinder sig.

På et spørgsmål om, om Simon Emil Ammitsbøl har kendskab til at sådanne aftaler er blevet indgået, svarer han nej. Og tilføjer, at det bare handler om at bruge sin fantasi.

På spørgerens forslag at grunden til, at der ikke hidtil er blevet indgået sådanne aftaler, svarer Simon Emil Ammitsbøl, at ”95 % af verdens flygtninge bliver hjulpet i nærområderne, så der er tale om en marginal forøgelse af, hvor mange der skal hjælpes over i nærområderne”.

Hvis et stop for flygtninge og indvandrere skal gennemføres i Danmark, skal de internationale konventioner revideres, så kun få asylsøgere kommer til Danmark.

FN’s flygtningekonvention giver alle flygtninge og forfulgte en ret til at søge om asyl i de lande, som har underskrevet konventionen.

Indtil konventionen ændres i den ønskede retning, skal Danmark ifølge LA med åben pande bryde konventionen og undlade at efterleve konventionens mulighed for asyl.

På spørgsmålet om ikke, det er udtryk for et nyt retsprincip om at man ikke skal overholde en FN-vedtaget konvention, svarer Simon Emil Ammitzbøl: ”Det er der ingen tvivl om. Men vi er nødt til at erkende, at vi lever i ekstraordinære tider, hvor der er meget stort pres på Europa. Det her er også et moralsk spørgsmål. Med den metode, som v har i dag, hjælper vi en meget lille elite blandt flygtninge. Vi kan for de samme penge hjælpe flere mennesker i nærområderne. Så vi er et parti, der står på humanismens grund, for vi hjælper flere flygtninge end alle hyklerne”.

Det er interessant at høre, at det liberalistiske LA nu åbent erkender, at den fri bevægelighed for verdens millioner nu skal begrænses, således at de skal tvinges til at forblive i det nærområde, som de netop har forsøgt at komme væk, fordi de - som i Afghanistan, Irak og Syrien - er hærget af årelange krige.

 

Fører LA liberal politik?

Liberal Alliance har åbenbart lagt sin ”blødsødne humanisme” til side til fordel for en benhård udlændingepolitik, som kræver brud med internationale konventioner og helt nye retsprincipper i international lov.   

Jeg tillader mig at spørge, hvad der blev af partiets liberalistiske idealer fra den store franske revolution 1789 om, at ”alle mennesker er født lige og frie”?

Frihed, lighed og broderskab som det blev proklameret under den franske revolution i 1789 hører vel stadig med til liberalismens grundprincipper?

At tilstræbe størst mulig lykke til flest mulige er vel stadig et mål for liberalister, eller har jeg misforstået noget?

Mig forekommer det som om liberalisterne i LA er havnet i en utilitaristisk nyttetænkning hvor menneskers værd betyder mindre end deres eventuelle værdi som borgere og som arbejdskraft.

De pseudo-liberale demagoger i LA ved udmærket godt, at det er umuligt at klemme flere flygtninge ind i de allerede overfyldte lejre i Nordafrika og Mellemøsten.

Min eneste forklaring på partiets politik er, at LA rider med på den indvandrerfjendtlige bølge i håb om, at det giver endnu flere stemmer til næste folketingsvalg.

 

Kilde:

Ole Damkjær: ”Jeg vil hellere dø til havs”, Berlingske, 14. august 2016.  

Bent Winther: ”Liberal Alliance hjælper flere flygtninge end alle hyklerne”. Berlingske 16. august 2016.

Sigurd Jørgensen: ”Nyheden der skal ændre Danmarks fremtid”: 16 procent af vælgerne overvejer at stemme på danskernes Parti”. Berlingske, 16. august 2016.