11-08-2016

Søforklaring.

I november 1986 mistede ægteparret Andersen i Havdrup ved Roskilde deres søn Kim Nordal Andersen. Kim døde under arbejde med at rense en skibstank på et krydstogtskib i en tørdok i byen Jacksonville i USA. Kims død blev fremkaldt ved indånding at giftige gasser.

Kims forældre fik af en amerikansk domstol tilkendt en erstatning på 6,1 million dollars, svarende til 38,5 million danske kroner.

Skibets ejer var Sky Cruises Ltd. Berlingske Tidende oplyste i sin artikel fra 23. maj 1990, at Sky Cruises ”har samme ejerkreds som rederiet SeaEscape, der tidligere ejede ”Scandinavian Star”, som udbrændte i Skagerrak 7. april. 158 omkom”.

Familiens advokat Niels Kock-Petersen udtaler i den anledning til Berlingske Tidende: ”Afgørelsen i den amerikanske retssal er absolut tankevækkende, når man sammenligner med danske forhold. Derovre er der virkelig mulighed for at angribe pengefolkene, der har økonomisk fordel af at slække på sikkerheden. Jeg synes nok, at retssystemet her i landet i forbindelse med en kommende ”Scandinavian Star”-retssag har alle tiders chance for at skabe en lignende retspraksis, hvor der kræves erstatningsansvar for profitbegær”.

Dette kan man læse i Mika Axdals i sin bog ”Scandinavian Star. Mordbrand med statsstøtte”.

 

Mika Axdal har en sag.

Den har han haft i lige så mange år, som der er gået siden skibet under navnet ”Scandinavian Star” 7. april 1990 blev hærget af indtil flere påsatte brænde i Skagerrak.

Mike Axdal skrev i 2006 en bog om sin kamp for at sandheden om det han betragter som en mordbrand på Scandinavian Star skal komme frem.

Mike argumenterer i sin bog ”Scandinavian Star. Mordbrand med statsstøtte” godt for sin sag og fremægger et væld af beviser for sin påstand.

Mikes helt egen og personlige beretning har et almengyldigt præg for den behandling enhver borger i Danmark kan risikere at blive komme ud for, når han eller sætter sig på tværs af myndighederne.

Mike Axdal kæmper en tilsyneladende ensom kamp mod stort alle myndigheder i starten af sit ensomme ridt for at få sandheden frem om branden på Scandinavian Star.

Ingen andre end Mike Axdal synes for alvor at være interesseret i at komme frem til en opklaring af brandens årsager.

Mike Axdal er ikke i sit udgangspunkt nogen oprører, men en ganske almindelig borger, som uheldigvis kommer ud for en hændelse i sit liv, som bliver skæbnesvanger og afgørende for hans efterfølgende liv.  

Mike Axdal har et helt personligt motiv til at tage sagen op.

Axdal havde et rengøringsfirma, som specialiserede sig i rengøring af skibe. Sammen med sin bror og far havde han aftalt med en af bagmændene bag Scandinavian Star Ole B. Hansen at rengøre skibe, som sejlede på overfarten mellem Oslo og Frederikshavn i april 1990.

Hans bror og far omkom under brandene på Scandinavian Star, mens han selv slap der fra i live. 158 omkom som følge af røgforgiftning og frigjorte giftgasser.

Mike Axdal stødte i den følgende tid på en mur af modstand fra myndighedernes side, da han forsøgte at komme til bunds i de reelle forhold omkring brandene.

Ingen danske og norske myndigheder ønsker åbenbart ikke at komme de skyldige til livs, men opfatter og behandler i lang tid affæren snarere som en naturkatastrofe end som udslag af et forsøg på forsikringssvindel og skattesnyd fra skibsejernes side.

Danske og norske myndigheder interesserede sig i starten ikke for andet end selve brandene på skibet. Mike Axdal fattede hurtigt mistanke til de officielle søforklaringer, som myndighederne kommer frem til.

Mike Axdal viser, at der ligger helt andre motiver bag skibsbranden end en enkelt mands pyromani.    

Han gennemhuller med facts myndighederne latterlige efterforskning og formodning om hvem den formodede gerningsmand bag den påsatte mordbrand kan være.

Han sætter sig for at nå til bunds i alle løgnene omkring skibsbranden og han sætter spørgsmålstegn ved de komplicerede ejerforhold, som viser sig at ligge bag ved årsagerne til skibsbranden.

Det viser sig, at brandene er påsat for at udløse for at udløse en forsikringssum, som skal bruges til finansiere køb af andre skibe og slippe for betaling af skat.   

Men hverken de danske eller norske myndigheder viser større interesse i at afsløre det komplicerede spil, som sigter på fiktive handler med skibe og groft skattesvig.  

Ikke en gang sikkerheden for passagerer og personale synes at bekymre skibsrederne i deres evige profitjag.  

Offentlige kontrolinstanser som Statens Søfartsstyrelse og Skibstilsynet varetager ikke deres lovbestemte opgaver ordentligt.

Heller ikke fra politisk hold møder Axdal forståelse. Han bliver mødt af en massiv mur af manglende interesse i at komme til bunds i sagen.

Til trods store personlige omkostninger fortsætter Mike Axdal alligevel sin personlige ”hævnakt”, som nu er blevet til et juridisk og politisk opgør med norske og danske myndigheder.

Man kan kun have sympati til overs for Mike Axdals ensomme felttog for at trænge i gennem det slør af løgne og fortielser, som præger ”århundredets største skandale” og håbe på, at han til trods for stor modstand fra mange hold, vil fortsætte sin nødvendige kamp for ”oprejsning” til de 158 uskyldige ofre, som omkom under de påsatte skibsbrande på Scandinavian Star i april 1990.

    

Kilde:

Ulrik Dahlin: Oslo Politi henlægger sag om mordbrand på færge. Dagbladet Information. 10. august 2016.

Mike Axdal: Scandinavian Star: Mordbrand på statsstøtte. Nautilus. 2006.