07-08-2016

Lokalkolorit - Laurits Andersen Ring.

Laurits Andersen Ring, bedre kendt under kunstnernavnet L. A. Ring hed en dansk maler, som levede fra 1854 til 1933.

Navnet L. A. Ring har længe rumsteret i mit hoved og forrige sommer, da jeg stadig boede på Sct. Jørgensbjerg i Roskilde åbnede et museum i L. A. Rings gamle atelier i Brøndgade på Sct. Jørgensbjerg i Roskilde.

En ældre mand som boede i L. A. Rings atelier var død for nylig, og en række interesserede mennesker havde fået den gode ide at købe L. A. Rings nedlagte atelier på samme grund, som hans arkitekttegnede hus.

Initiativtagerne til museet havde annonceret ”Åbent Hus” og ville holde auktion over alle husets gamle genstande. Hvor mange originale genstande, som tilhørte L. A. Ring var ikke godt at vide, men interessen og købelysten var stor den dag.

Jeg spadserede rundt i L. A. Rings nedlagte atelier, som nu var indrettet til en stuelejlighed med et tilhørende atelier med ovenlys. Huset bar tydeligt præg af at være et forhenværende husmandssted.

L. A. Ring flyttede hertil i 1914 efter at have boet i Baldersbrønde ved Hedehusene i en række år.

Han tilbragte de sidste år af sit liv på Sct. Jørgensbjerg i Roskilde.

 

Laurits Andersen var ikke født med en guldske i munden.     

L. A. Ring var ikke født med en guldske i munden, men var født på et husmandssted i landsbyen Ring i Præstø Amt. Hans far var tømrer og hjulmager.

Når man ikke var af ”fin” familie, var vejen til malerkunsten at tage en håndværkeruddannelse som malersvend og prøve at komme videre derfra. Laurits Andersen stod i lære i Præstø fra 1869 til 1872.

Som malerlæring var han med til at restaurere Nysø gods. Her kom billedhuggeren Bertel Thorvaldsen og maleren P. C. Skovgaard og Laurits Andersen stiftede bekendtskab med den kunstneriske elite i Danmark.

I 1873 flyttede Laurits Andersen til København, hvor han blev optaget på Københavns Tekniske Skole. Året blev han optaget på Kunstakademiet og knyttet til professor Fr. Vermehren.

Som søn af en husmand følte Laurits Andersen sig ikke hjemmevant blandt de elitære kunstsnobber på Kunstakademiet og han opgav sit studium og flyttede i 1877 tilbage til fødeby Ring.

Han tabte dog ikke fuldstændigt modet og vedblev med at male. I 1881 flytter han tilbage til København. Han boede her sammen med en ven fra Kunstakademiet Hans Andersen, kendt under kunstnernavnet H. A. Brendekilde.

 

Malersvenden Laurits Andersen blev til kunstneren L. A. Ring.

Laurits Andersen tog nu kunstnernavnet L. A. Ring, da han og Hans Andersen tit blev forvekslet.

I 1882 fik L. A. Ring debut på Kunstakademiets udstilling på Charlottenborg på Kgs. Nytorv i København. I 1883 døde Laurits far og hans mor flyttede til Laurits bror i Tehusene i Præstø.

I 1884 genoptog L. A. Ring studierne på Kunstakademiet. Denne gang holdt det kun 3 måneder, førend han får kolde fødder og tager tilbage til Tehusene hos sin mor.

L. A. Ring maler i dystre farver sin bror i færd med at høste korn med en le. Billedet kaldte han ”I Høst. Kunstnerens Broder”. Billedet skulle tolkes som en hyldest til den hårdtarbejdende husmand.

Kunstnervennen H. A. Brendekilde introducerede i 1885 ham til Kähler-familien, som havde en keramik-fabrik i Næstved.

Ad åre forelskede han sig i datteren i huset Sigrid Kähler (1874-1923) og i 1896 blev de gift og bosatte sig i Karrebæksminde ved Næstved.

 

L. A. Ring valgte penslen frem for pistolen.

I 1886 døde hans bror - den hårdt arbejdende husmand - Ole Peter og det tog hårdt på Laurits, som gik i selvmordstanker eller udvandring til Amerika.

Ingen af delene blev dog noget. Laurits Andersen valgte penslen frem for pistolen.

Kunstneren L. A. Ring var nu inde i en dyster periode af sit liv og hans motiverne i hans malerkunst bar præg heraf.

I 1889 tog han til verdensudstillingen i Paris, hvor han mødte den franske realisme.

 

Ulykkeligt forelsket.  

Hans genvordigheder var imidlertid ikke forbi.

Han forelskede sig ulykkeligt i Johanne Wilde, som var gift med vennen Aleksander Wilde, hos hvem L. A. Ring boede.

L. A. opsøgte - i sin næsten desperate forelskelse i Johanne Wilde - steder fra hendes barndom og skrev sentimentale breve hjem til hende. Hans stormkur blev dog afvist af den gifte kvinde og ægteparret flyttede efterfølgende fra København.

I årene 1893-95 drog han til Italien med maleren Vilhelm Hammershøj. På rejsen malede han et meget dystert billede ”Tre Dødninge fra Convento dei Cappucini. Palermo.

L. A. Ring troede ikke på et liv efter døden, var ikke religiøs, vel nærmest ateist. Billedet viste 3 afdøde kappuciner-munke, som næsten er levende.

 

L. A. Ring mødte sit livs udkårne i en sen alder.

Fra 1895 blev Kähler-familien et hjem for L. A. Ring og hans liv forandredes, da han mødte sit livs udkårne Sigrid Kähler (1874-1923).

Hans malerkunst ændrede fra nu af karakter og bliver mere optimistisk, ja næstenlivsbekræftende.

I 1898 flyttede parret til Frederiksværk. Parret fik datteren Ghita i 1899 og rejste samme år til Italien.

I 1890 fødtes sønnen Anders og Ring malede nu lyst og lykkeligt maleriet ”Sommerdag. Roskilde Fjord”.

I 1902 flyttede familien til Baldersbrønde ved Hedehusene, mellem Roskilde og København. Her købte den gamle fabrikant Kähler, Sigrids far den gamle skole til dem.

Samme år fødtes parrets anden søn Ole.   

L. A. Rings karriere som maler begyndte nu at tage fart. Han malede dørstykker til det ny Københavns Rådhus. I 1909 blev han optaget i Akademirådet.

Parret købte en hestetrukken skurvogn, som de tog på sommerferie i ved Køge Bugt og på Enø ved Karrebæksminde nær Næstved.

Børnene var nu ved at blive voksne og skulle i skole, så i 1914 flyttede de til Skt. Jørgensbjerg i Roskilde. De flyttede ind i en arkitektegnet kunstnerbolig på Havnevej (Greve Museum, Arabesker, s.16)

L. A. købte et gammelt husmandssted for neden af deres grund i Brøndgade og indrettede det med almuemøbler.

I 1923 døde Sigrid og igen blev L. A. Ring bragt ud i en personlig og kunstnerisk krise.

I 1932 fik han et apoplektisk anfald, men overlevede.

L. A. Ring døde på Skt. Jørgensbjerg i 1933.

Af L. A. Rings malerier holder jeg mest af de, hvor han maler mennesker som står på en (dør)tærskel i en tøvende eller  afventende position -  funderende over vejret og tilværelsens lunefuldheder.

Skal jeg vove pelsen og gå ud - eller skal jeg foretrække det sikre og blive inde?

Malerierne Stygt Vejr. Baldersbrønde (1908), Er Regnen holdt op?” (1922) og Foraaret og den Gamle. Skt. Jørgensbjerg. (1926).    

 

Kilder:

Henrik Wivel: L. A. Ring. Dansk klassikerkunst. Kunstbogklubben. 1997.

Greve Museum. En arabeske omkring L. A. Ring. Katalog 1998.

Henrik Wivel: Billedkunstneren, der stod på kanten til en ny verden. Kristeligt Dagblad, 28. juli 2016.