04-08-2016

Tvind-imperiet - u-landshjælp fra folk til folk?

Tvind-skolerne har siden retssagen mod imperiet for misbrug af offentlige midler i 2013 været ude af mediebilledet. Nu er Tvind-skolerne på ny dukket op i medierne.

Kristeligt Dagblad kan 3. august 2016 berette, at britiske BBC sammen med gruppen Reveal fra det amerikanske center for undersøgende journalistik har undersøgt et udviklingsprojekt i det ludfattige afrikanske land Malawi, som Tvind-skolerne er involveret i.

Det er Tvind-skolernes hjælpeorganisation Ulandshjælp fra Folk til Folk, hvis engelske forkortelse er DAPP, som angiveligt har bortdirigeret en del af støtten til et udviklingsprojekt i Malawi til Lærergruppen i Tvind-imperiet.

Tvind-skolerne har fra begyndelsen af sit virke brugt den praksis at afkræve sine medarbejdere 10 % af deres løn til en central fond, Lærergruppen.

Denne praksis fortsætter Tvind åbenbart med at praktisere, som et udtryk for medarbejderne idealistiske og selvopofrende holdning til deres arbejde.

Reveal har interviewet en medarbejder Chiku Malabwe på projektet i Malawi, som oplyser, at: ”Amdi Petersen, han kontrollere alt: Uanset hvad de gør, så gør de det for Lærergruppen. Hvis de siger, at der ikke er en forbindelse, så vil det være en total løgn. Der er en stærk forbindelse”.

Christopher Banda som også har arbejdet for DAPP siger: ”For at beholde mit arbejde var jeg nødt til at melde mig ind i Lærergruppen. Siden 2009 har jeg bidraget, men det er ikke frivilligt.”

FN’s hjælpeorganisation UNICEF, som over 3 år har bidraget med 6 millioner til projektet har nu standset sine bidrag efter, at det er kommet frem, at medarbejderne betaler op til 30 % af deres løn til Tvinds Lærergruppe.

Patsy Nackell fra UNICEF udtaler til BBC, at Tvinds fremgangsmåde er ”uacceptabel og afskyelig”.

Tvinds advokatfirma i London Discreet Law afviser, at der er tale om tvang for den enkelte medarbejder, og siger at det frivillige bidrag fra medarbejderne kan sammenstilles med donationer til kirkesamfund eller andre godgørende formål.

Tvinds advokatfirma understreger i øvrigt, at Amdi Petersen er en uskyldig mand, som i 2009 blev frikendt for skattesnyd.

Advokatfirmaet undlader dog at oplyse, at Amdi Petersen siden 2013 har været efterlyst af Interpol, som ikke har kunnet finde ham på Tvinds luksusejendom i Mexico.

En anden donor til DAPP’s projekt i Malawi er det amerikanske Landbrugsministerium, som siden 2006 har givet 45 millioner dollars, omregnet 300 millioner kroner til DAPP og dets søsterorganisation Planet Aid.

Det britiske udviklingsministerium siger, at det nu vil se nærmere på sagen.

Vi venter i spænding på, om det vil få konsekvenser for Tvind-imperiet.

Tvind-skolerne blev oprindeligt startet at en række unge idealistiske forkæmpere for den 3. verdens sultne og fattige, men synes efterhånden at være degenereret til en ordinær profitsøgende hjælpeorganisation.

Dette har næppe været formålet med Tvind-skolerne fra starten, men som stort set alle bevægelser har Tvind udviklet sig fra en lovende begyndelsesfase, over en blomstringsfase og befinder sig nu i en regressiv fase, hvor Tvind-imperiet har mistet sit mål af syne og er endt som en eksklusiv gruppe af forhenværende idealister, der med alle midler på kynisk vis søger at berige sig selv med midler fra humanitære hjælpeorganisationer over alt i verden.

En trist, men sand historie, som man ikke bør lukke øjnene for.