02-08-2016

Hvorfor ikke bare overlade hele sundhedssektoren til Novo-Nordisk?

Region Hovedstaden har indgået en aftale med fonden som ejer Novo Nordisk og Novozymes om at opføre et center for forskning og behandling af diabetes sygdomme.

Novo-fonden har foræret Region Hovedstaden 2,945 milliarder kroner til at etablere et 18.000 kvadratmeter stort center for diabetes i en bygning tæt på Herlev hospital.

Det hedder i Regionens officielle propagandamateriale (faktaark) for centret, at centret ”skal positionere Region Hovedstaden og Greater Copenhagen som internationalt ledende inden for personcentreret diabetesbehandling i verdensklasse.”

Fondens bevilling har virkning fra 2017 og løber frem til 2029 og vil - som der står i aftalen - kunne forlænges.

Hvorvidt det ny center betyder en forbedret behandling for de 320.000 diabetespatienter i Danmark, kan kun fremtiden afgøre.

Flere fremtrædende overlæger fra landets hospitaler stiller sig i alt fald skeptisk til det ny center.

Ulrik Fredberg, ledende overlæge og professor på Diagnostisk Center på Regionshospitalet i Silkeborg udtaler: ”De milliarder Novo Nordisk-fonden skyder i det her, har stort set fjernet diskussionen om fordele og ulemper [ved at centralisere behandlingen af diabetes].

Ifølge sundhedsøkonom og professor Kjeld Møller-Petersen Syddansk Universitet (med en fortid som sygehusforvaltningschef i Vejle Amt) ”kan fondsdonationer skævvride sundhedsvæsenet, da de tilgodeser bestemte patientgrupper frem for andre.”

Kjeld Møller-Petersen pointerer, at ”det er værd at overveje, om det er godt for det danske sundhedsvæsen.”

 

Politikerne viser ingen betænkeligheder ved privat medfinansiering af hidtil offentligt finansierede ydelser.

Ingen politikere synes at have betænkeligheder ved dette partnerskab mellem en stor medicinalkoncern som Novo Nordisk og det offentlige sygehusvæsen.

Politikernes påfaldende tavshed kan måske skyldes, at de ikke ønsker offentligheden inddraget i noget, som med tiden kan blive en helt ny måde at indrette vort sundhedsvæsen på.

Politikerne er spændt ud i et dilemma mellem at levere høj offentlig service, men ikke er villige til at afsætte de fornødne offentlige midler.

En nærliggende løsning er her at tage imod rige donorers tilbud om støtte.

Det er måske ikke altid lige klogt.

Se bare hvordan det gik, da A.P. Møller tilbød sin gavmilde økonomiske støtte til Operahuset på Christianshavn i København.

A. P. Møller Mærsk-fonden tilbød rundhåndet at betale for opførelse af Operahuset på Christianshavn, men overlod driften af Operaen til København kommune og staten.

Det skabte en masse ballade på Københavns Rådhus og i Folketingets Kulturudvalg, som måtte indgå et ”råddent kompromis” for at få et forlig i stand.

Det viste sig at blive meget dyrere end forventet. Men det glemte politikerne, men hvad værre var, de glemte at fortælle deres vælgere det.  

Denne gang er der tilsyneladende ikke nogen ballade.

Skyldes det, at politikerne er ved at snige en privatisering af sygehuse og hele sundhedsvæsenet ind af bagdøren?

Mistanken er nærliggende.

 

Kilder:

Region Hovedstaden hjemmeside, Pressemeddelelse 20. maj 2016;

Novo Fondens hjemmeside. Steno Diabetes Center Copenhagen.

Dagbladet Politiken: Eksperter er betænkelige ved milliardgave fra Novo-fond. 21. juli 2016.

Claus Birkholm: Penge lugter ikke - eller? Kristeligt dagblad. 1. august 2016.