30-07-2016

Liberale undergangstoner og dommedagsbasuner.

De herskende klasser i det kapitalistiske samfund har altid beskyldt marxistiske samfundskritikere for at blæse i dommedagsbasunen, når de forudsagde kapitalismens snarlige undergang.

Nu ser det ud som om, at liberale intellektuelle ikke har marxisterne noget at lade efter.  

Se blot her nogle eksempler på dystre undergangstoner fra liberale intellektuelle:

1. Professor i historie David A. Bell i tidsskriftet Foreign Policy. Halvvejs inde i 2016 virker det som ”fuldstændigt muligt, at den kaskade af begivenheder [Storbritanniens exit af EU, Donald Trump fremstormen, militærkup i Tyrkiet, islamistiske terrorangreb], vi har bevidnet, kunne accelerere, med uforudsigelige konsekvenser”.  

2. Forsiden af den tyske ugeavis Die Zeit var prydet af en tegning af verden, som har kurs ud over kanten af et vandfald: ”Angreb, kupforsøg, udrensningsaktioner. Vi oplever et globalt drama. Hvad ligger forude?”

3. Den amerikanske historiker Ann Applebaum kom i marts med sit bud hvor verden bevæger sig hen: ”Lige nu er vi to eller tre dårlige valg væk fra NATO’s endeligt, Den Europæiske Unions endeligt og muligvis afslutningen på den liberale verdensorden”.

4. New York Times kommentator Roger Cohen skrev under overskriften: ”Trump og sandhedens endeligt: Vi har været her før. Fascisme var en modreaktion på dysfunktionelle demokratier. Den lagde op til troen på den stærke mands lederskab mod indre og ydre fjender. Dens møntfod var usandhed og dens kulmination blodig ufornuft”.

5. Redaktør af websitet Vox.com Ezra Klein skrev, at ”for første gang rigtigt bange”, da Trump blev valgt til republikansk præsidentkandidat… ”Det burde skræmme os alle”.

6. Donald Trumps ghostwriter på hans biografi The Art of the Deal fra 1987 Tony Schwartz sagde i The New Yorker: ”Jeg tror oprigtigt på, at hvis Trump vinder og får atomkoderne, vil der være en rigtig god mulighed for, at det vil føre til civilisationens endeligt.

7. James Kirchik fra den neo-konservative tænketank Foreign Policy Initiative spåede i Los Angeles Times, at et militærkup ikke kan udelukkes, hvis Trump vælges til præsident: ”Trump er ikke kun åbenlyst uegnet til at være præsident, men en fare for Amerika og for verden. Vælgere må stoppe ham, før militæret bliver nødt til det.”

8. Titlen på en lederartikel i Washington Post lød: ”Donald Trump: The candidate of the apocalypse” og refererede til Trumps alarmisme på konventet i Cleveland, hvor han fremmanede et billede af verden præget af ”fattigdom, og vold herhjemme, krig og ødelæggelse i udlandet”.

Det skorter således ikke på advarsler fra liberalt hold, når det gælder verdens elendige tilstand.

Der manes til sammenhold i den borgerlige lejr med de dårlige udsigter for verdens fremtid. Vi forudser, at liberale appeller om sammenhold vil være forgæves, da det ikke ligger til de herskende klasser at stå sammen i krisetider, men snarere at vise deres uenighed og ryge i totterne på hinanden.

Disse interne rivninger blandt borgerlige vil kun tage til i fremtiden, da kapitalisme i bund og grund er alles kamp mod alle.

Vi tilslutter os Karl Marx i Det Kommunistiske Manifest fra 1848, hvor han betegnede de herskende klasses slogan som: ”Efter os kommer syndfloden”.     

    

Kilde: Niklas Hessel: En tørst efter sammenhold. Weekendavisen, 29. juli 2016.