28-07-2016

Katolsk historiker korrekser protestantisk dronning.

Sådan kunne en sensationel overskrift have lydt i en forgangen historisk epoke.

Når den alligevel godt kan bruges i vor samtid, må det vel være fordi al religionsstrid endnu ikke er ude af verdenen.

I anledning af 500-årsjubilæet for protestanten Martin Luthers oprør mod den katolske Pavekirke tillader den katolske historiker Brian Patrick MacGuire at korrekse Hendes Majestæt Dronning Margrete af Danmark.

Dette ville utvivlsomt have været utænkeligt blot få år efter den protestantiske Reformation i Danmark 1536.

Hvori tager nu vor Dronning så grueligt fejl, så en pensioneret professor i historie drister sig til at korrekse sin dronning.

Jo, Dronning Margrete tager fejl, når hun sammen med et væld af andre tror, at danske præster først begyndte at prædike på deres modersmål, dansk - efter Reformationen 1536.

Allerede i 1969 udgav historikeren Anne Riising en disputats om middelalderprædikener, som påviste, at præsterne nok brugte latin under gudstjenesten, men prædikede på dansk, så tilhørerne - som ikke var stærke i latin - kunne forstå præstens prædiken.

McGuire forklarer pædagogisk, at på samme måde som vor dages forskere publicerer deres værker på udenlandsk, som regel engelsk, på samme måde lod middelalderens præster deres prædikener oversætte til latin, så det latinkyndige publikum ude i verden kunne læse dem.

Latin var datidens lingua franca, det sprog de lærde talte og skrev. McGuire stiller det særdeles relevante spørgsmål, hvorfor det forsat er så svært at få slået hul på denne falske myte.

Forklaringen er: ”Fordi den er en af flere myter, der gør Reformationen til en enestående begivenhed i vores historie, hvor Danmark og dansk identitet blev skabt.”

Men McGuire afviser denne myte: ”Men vi var danske længe før Reformationen, og vores kristne middelalder har skabt grundlaget for vores identitet som danskere og mennesker.”

Og han understreger, at det er hans opgave som historiker ”at angribe en myte, som slet ikke har noget grundlag i historien”.

Han regner at myten bliver dyrket i anledning af 500-årsjubilæet for den protestantiske prædikant Martin Luthers opgør med den katolske pavekirke.

McGuire gør i øvrigt opmærksom på, at de protestantiske reformatorer flere steder i Danmark jog de katolske munke på flugt ud af deres klostre.

Hvilket jo ikke tyder på stor religiøs tolerance overfor anderledes tænkende og andre med en anden tro.

I modsætning til tidligere tider forventes det ikke, at McGuire bliver beskyldt for majestætsfornærmelse, fordi han har vovet at korrekse vor Dronning, der jo - som monark - stadig indtager en central plads i vort danske Riges grundlov fra 1849

 

Kilde: Brian Patrick McGuire: Myte. Dronning tager fejl om Reformationen. Kristeligt Dagblad, 27. juli 2016.