21-07-2016

Bare rolig - der er ikke sket nogen skade.

Statens Seruminstitut (SSI) - som oprettedes i 1902 - har gennem årtier produceret vacciner mod invaliderende sygdomme som f.eks. kighoste difteri, polio og tuberkulose.  

Statens Serum Institut tilbød i 1950’erne en pakke til alle forældre med børn mod sygdomme som kunne ramme børn: polio, kopper, tuberkulose.

Vaccination af børn hørte med til datidens offentlige service i velfærdsstaten Danmark.

Nu står det mere sløjt til.

Statens Serum Institut er indtil videre en statsligt ejet virksomhed. Men når vore politikere ser på Instituttets driftsbudget er der røde tal på bundlinjen.

Både i 2014 (134 mio. kr.) og 2015 (262 mio. kr.) var der underskud på driften. Og i december 2015 måtte Sundhedsministeriet anmode Folketingets finansudvalg om en tillægsbevilling på 159,2 mio. kr.

I marts 2014 mente daværende Sundhedsminister, socialdemokraten Nick Hækkerup at tiden var inde til at staten skilte sig af med det underskudsgivende foretagende SSI og det blev sat til salg til højst bydende.

Staten ville kun bibeholde en lille del af virksomheden - af hensyn til kommende epidemier og den slags.

Salgsprocessen er omgærdet med en vis mystik, da ingen af de involverede folketingspolitikere ønsker - må udtale sig.

Vi ved derfor ikke med sikkerhed hvor langt processen er kommet. Men ifølge Berlingske Business fra 16. februar 2016 forlyder det, at en ”unavngiven kinesisk køber” skulle være inde i billedet.

Ifølge administrerende direktør i SSI Niels Strandberg Petersen er salget af den statsejede virksomhed ”en uhyre kompliceret proces, hvor der skal oprettes ny IT-systemer. Der er betydelige vanskeligheder ved at lukke det … Der skal nedskrives gæld, og de mange ansatte skal afvikles, og det er kostbart. SSI’s vaccinefabrikker beskæftiger ca. 400 medarbejdere.”

Den daværende socialdemokratiske sundhedsminister Nick Hækkerup sagde i marts 2014, at han var indstillet på at lukke vaccineproduktionen i Danmark, hvis den ikke kunne sælges, hvilket han allerede dengang, anså for at kunne blive vanskeligt.” (Berlingske Business, 16. februar 2016).

Og nu kommer vi så til dagens historie:

 

Et fejlafleveret brev.

Danske medier kan i dag berette en meget særpræget historie om et afsendt brev, som er kommet i de forkerte hænder.

Brevet indeholdt fortrolige oplysninger i registre med personer med diabetes, kræft og psykiatriske lidelser. Disse oplysninger, som ikke var krypterede, blev downloadet på to CD-skiver, lagt i en boblekonvolut og afsendt fra Statens Serum Institut som og til Danmarks Statistik, som formodentligt skal bruge disse oplysninger til statistiske formål.

Dette er der som sådant ikke noget odiøst i. Grunden til at episoden dukker op i medierne, er at de fortrolige oplysninger havnede det forkerte sted.

Skønt konvolutten var sendt ”anbefalet” til modtager, afleverede en postomdeler i Post Norden brevet det forkerte sted.

Brevet blev (mod kvittering formoder jeg) afleveret hos et firma, som tager sig af … visumansøgninger, som behandles af den kinesiske ambassade i Danmark.

Den uheldige postaflevering fandt sted i 2015, og er først nu kommet for en dag, fordi Datatilsynet har offentliggjort den.

Det private firma som modtog konvolutten med de fortrolige oplysninger henvendte sig til SSI og efterfølgende har SSI af medarbejderen i det private firma, som modtog det fejlafleverede brev sikret sig at vedkommende ikke har videregivet disse oplysninger til tredjepart.

Der skulle således ikke være sket nogen skade og vi kan alle ånde lettede op. Eller kan vi?

Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvorledes man ville have betragtet disse fortrolige oplysninger om danske statsborgere på den kinesiske ambassade.

 

Kilde: Mathias Koch Stræde: Millioner af danskeres oplysninger endte i forkerte hænder.

Dagbladet Information, 21. juli 2016.

Berlingske Business, 16. februar 2016.