13-07-2016

Om brugen af historiske paralleller.

Historiske paralleller er for så vidt OK, når de foretages med en hvis nænsomhed.

Ude i et demagogisk politisk ærinde forsøgte medlem af det nationalkonservative Dansk Folkeparti Morten Messerchmidt sig med en i bedste fald søgt, i værste fald misvisende og historisk tvivlsom parallel.

Messerschmidts ærinde var at så tvivl om det realistiske i at tildele den suveræne nationalstat Danmark rollen som ”delstat i EU”.

Kritikken rettes især mod Messerschmidts, synes det, hovedfjende, Det radikale Venstre. Mit ærinde er ikke at forsvare Det

Radikale Venstre eller EU-tilhængere generelt, men at diskutere relevansen af Messerschmidts historiske parallel.

Kan man med rimelighed sammenligne de ”nationalliberale”s politik om et ”Danmark til Ejderen, Kongeriget Danmark plus hertugdømmet Slesvig) med EU-tilhængernes ”Danmark som delstat i EU”?

I alt fald kun for så vidt som begge dele var/er lige urealistiske, men så holder parallellen vel heller ikke længere?

Der er absolut ingen grund til at forsvare de ”nationalliberale” danske politikeres håbløst urealistiske politik - hverken før eller efter 1864.

For så vidt kan jeg være enig med Messerschmidt.

Men jeg er bange for, at Messerschmidts er ude i et helt andet ærinde. De nationalliberale (bl.a. Lehman og Monrad) skal gøres ansvarlig for det ”forsmædelige og ”skamfulde” nederlag i krigen 1864.

Det var de nationalliberales håbløst idealistiske politik, som indirekte førte til den ”nationale katastrofe” i 1864.

Jeg vil på ingen forsvare de nationalliberale, ej heller tilhængerne af Danmark som en ”helstat” (Kongeriget og  hertugdømmerne Slesvig og Holsten).

Skylden må lægges på den ideologi, som også Messerschmidt hylder, nationalkonservatismen, for hvilken stamme, nation og folk er hellig.

Alt hvad der krænker og truer nationalstaten, folket og dets tro betragtes som helligbrøde og skal så sådan fordømmes.

Alle som ikke skriver under på denne snævert synede og småborgerlige nationalisme beskyldes for ikke at være ”patrioter” og (tilstrækkeligt) ”fædrelandskærlige”.

Dette er Messerschmidts ærinde og ikke specielt de nationalliberale, hvoraf Orla Lehman og Monrad var med til at skrive den Grundlov, som jeg går ud fra Messerschmidt lovpriser og er tilhænger af.  

Som en afsluttende salut til Messerschmidt: Hvor meget modstander er du og Dansk Folkeparti af dansk medlemskab af EU?

Jeg kan til orientering oplyse, at jeg ikke er tilhænger af den Europæiske Union, men går ind for en dansk udmeldelse.

     

Kilde: Morten Messerschmidt: Danmark som delstat i EU. Berlingske, 10. juli 2016.