10-07-2016

Hypotetisk Folkeparti.

Dansk Folkeparti er ikke længere, hvad det har været.

Partiet er kendt som partiet med de klareste budskaber af samtlige partier i Danmark. Det siger ikke måske så meget, men dog noget. Den tid er tilsyneladende forbi nu.

Kristian Thulesen Dahl og andre ledende medlemmer af DF har siden sidste folketingsvalg udtalt sig tvetydigt om en evt. deltagelse i en borgerlig regering og om fortsat dansk medlemskab af den Europæiske Union.

Nu formuleres partiets politik i hypoteser og ikke i klare budskaber:

Hvis en kommende borgerlig regering skulle få behov for partiets mandater i Folketinget vil partiet gerne deltage i en borgerlig regering.  

Hvis Storbritannien meldte sig ud af EU, ville Danmark måske skulle have en folkeafstemning om dansk medlemskab af EU.

DF valgte at lægge sig i kølvandet på David Camerons strategi om at aftvinge EU en række indrømmelser, som kunne imødekomme utilfredsheden i store dele af den britiske befolkning og som ville gøre ham i stand til at holde sammen på sit eget konservative parti.

Denne strategi faldt til jorden, da et flertal af de britiske vælgere stemte nej ved folkeafstemningen.

Nu var gode råd dyre i Dansk Folkeparti. Nu stod man pludseligt uden en klar strategi: Partiet havde ingen plan B.

Ledende politikere i DF begyndte at tale i gåder og med ’uld i munden’. Pludseligt forstummede alt det, som partiet havde været kendt for: de klare højrepopulistiske budskaber.

Partiets klare modstand mod dansk medlemskab af EU, var nu ændret til en EU-skeptisk holdning og håb om at den britiske premierminister David Cameron kunne presse EU-bureaukraterne til at give tilstrækkeligt store indrømmelser. Og hvem ved, som også Danmark måske kunne nyde godt af.

Thulesen-Dahl udtalte sig nu i uklare og tvetydige vendinger om en evt. deltagelse i en kommende borgerlig regering, hvis det skulle blive aktuelt.

Dansk Folkepartis ellers klare politik er blevet hypotetisk og meget lidt klar og utvetydig.

Partiet ligner i stadig stigende grad de andre ”gamle” partier og fremstår knap så meget som et alternativ til disse.

Partiets ny image som et konventionelt midtersøgende småborgerligt parti i midten af dansk politik appellerer næppe til ret mange vælgere. Der er rigeligt med andre partier på midten af dansk politik

De få meningsmålinger efter partiets ”drejning” har da også givet DF mindre opbakning hos de adspurgte.

 

Hvorhen Dansk Folkeparti?    

Hvorhen Dansk Folkeparti, kunne man spørge? Nu må I bestemme jer: Enten fortsætter som I det højrepopulistiske parti, som I har slået jer op som - eller I indtager rollen som det nationalkonservative midterparti i dansk politik.

Glemt alt om en folkeafstemning om dansk medlemskab om EU - og drømmen om at sidde udenfor en borgerlig regering og afkræve denne politiske indrømmelser og godbidder.

Eller vend tilbage til udgangspunktet som et højrepopulistisk parti med masseappel til utilfredse socialdemokratisk og (små)borgerlige vælgere.

Vælgerne respekterer ikke vankelmodige og ubeslutsomme politikere. Det ved I bedst af alle!

   

Kilde: Arne Hardis: Til kort. Weekendavisen 27, 8. juli 2016.