09-07-2016

Radio 24/7 - Per Stig Møllers "snakkeradio".

Radio 24/7 blev i sin tid skabt af daværende konservative kulturminister Per Stig Møller, som ville have et borgerligt alternativ til den ”røde” Danmarks Radio.

Radiokanalen skulle være uafhængig af statslige midler og sælges til højest-bydende. Et medie-konglomerat fik sendetilladelsen af Kulturministeriet.

Radio 24/7 skulle ikke i samme grad være hæmmet af forpligtelser om ”public service” som DR og dermed mere frit stillet.

Redaktionen blev overladt til to ”spøjse” fyre i dansk journalistik: Michael Berthelsen og Mads Brygger, som var kendt for at lave provokerende journalistik om f.eks. udlandsdanskere på den spanske Solkyst og for at grave dybt i EU-bureaukratiets fiflerier og mafiøse forbindelser.

Så vidt så godt.

Her år efter tegner billedet af Radio 24/7 sig noget anderledes. Kanalen er så vidt vi kan bedømme ud fra den øvrige medieverden ikke spor præget af tilbundsgående og kritisk journalistik.

Jagten på lyttere ved hjælp af sensations-journalistik har tilsyneladende også grebet Radio 24/7.

Lad os anføre 3 eksempler herpå:

1. den kristne forening ”Agape” skulle i bedste homofobe stil efter sigende have forsøgt at ”helbrede” (tvangsomvende) homoseksuelle med tvivlsomme metoder.

2. muslimske elever på VUC-kurser på Københavns Vestegn skulle efter sigende i hobevis udvandre fra deres undervisning i protest mod undervisning i ”seksuelle emner”.

3. håndværkere på danske byggepladser skulle efter sigende være hyppige brugere af kokain.

Kildematerialet har i alle tilfælde været spinkelt.

På kanalens hjemmeside beklager direktør og chefredaktør Jørgen Ramskov nu historien. Den indeholder ”en række alvorlige fejlfortolkninger og overdrivelser og dementeres hermed.”

I Kristeligt Dagblad 30. juni beklager Ramskov endnu engang, at ”historien skulle ikke have været bragt”.

Så meget for et dementi og en selverkendelse.

I det tredje tilfælde byggede Radio 24/7’s sensationelle historie på en enkelt sms fra en malersvend. Nyhedschef Simon Andersen udtalte i DR’s radiomagasin ”Mennesker og medier” (redigeret af Kurt Strand), ”at han fandt det uproblematisk at bygge den generaliserende beskyldning på en enkelt og ikke-kontrollerbar.”

Kurt Strand gør ”formynderisk” og ”belærende” opmærksom på, at dette synspunkt nok ”ville resultere i en dumpekarakter på journalistuddannelser”.

Kurt Strand konkluderer herefter, at ”hvad værre er; det illustrerer også en fortsat eksisterende ulyst til i medieverdenen til at erkende fejl. Tilsammen viser de tre nævnte eksempler, at journalistikken på Radio 24/7 synes at trænge til et grundigt eftersyn. Måske med udskiftning af vitale dele af nyhedsmotoren”.

De skrevne og talte medier kæmper med faldende oplagstal og lyttertal og må hver dag kæmpe hårdt for at fastholde brugerne. Disse lader sig nok ikke fastholde med Radio 24/7’s letbenede sensationsjournalistik.

Det er der andre medier, der er langt bedre til.      

 

Kilde: Kurt Strand: Radio 24/7 trænger til et serviceeftersyn. Kristeligt dagblad. 4. juli 2016.