09-07-2016

Hvem har definitionsretten til "danskhed"?

For at opnå indfødsret i Danmark har et flertal i det danske Folketing vedtaget, at ansøgere om dansk statsborgerskab skal bestå en ”indfødsretsprøve”, som består af en række spørgsmål, som skal klarlægge om vedkommende ansøger er tilstrækkelig ”dansk” for at kunne opnå statsborgerskab i Danmark.

I indfødsretsprøven har danske myndigheder formuleret en række spørgsmål til besvarelse. Et af disse lyder: ”I 1933 indgik regeringen og de gamle partier et forlig. Hvad kaldes dette?”

Det korrekte svar er: Kanslergade-forliget, opkaldt efter den gade, hvor forliget i en sen nattetime blev indgået i statsminister Thorvald Staunings hjem på Østerbro i København.

Man kan (med rette) diskutere om spørgsmålet hører hjemme i en ”indfødsretsprøve” for kommende statsborgere.

Men værre er, at spørgsmålet er forkert formuleret og aldeles vildledende:

Forliget blev ikke indgået af alle de ”gamle” partier, men kun af regeringspartierne Socialdemokratiet og Det radikale Venstre og oppositionspartiet Venstre. Det gamle parti Det konservative Folkeparti var ikke med i forliget.

Hvor mange ”fuldblods-danskere” ved det?

Næppe mange er min erfaring som mangeårig undervisning i samfundsfag i gymnasieskolen.

Hvad kan motivet til denne vildledning være?

Ikke godt at vide. Den kan vel ikke skyldes manglende viden om Danmarks politiske historie hos myndighederne?

Men godt er det ikke, når danske myndigheder i en indfødsretsprøve fejlformulerer spørgsmålet og bringer besvarelsen på vildspor.

Måske skulle danske myndigheder sænke bommen lidt - for selv at kunne hoppe over?

 

Kilde: Georg Metz: Hvor det går galt. Dagbladet Information, 8. juli 2016.